RSS

Dagsarkiv: juli 24, 2007

Föräldrars utsatta situation i läsandet

Idag kan man läsa på news.bbc.co.uk att tio procent av de engelska föräldrarna, har problem med att högläsa för sina barn. De förstår inte själva alla ord och hittar på ord som de inte kan läsa korrekt.

Detta problem har aldrig riktigt uppmärksammats tidigare vad jag vet. Och det är säkerligen ett lika stort problem här som i England. Skolan lämnar över allt mer av ansvaret för läsinlärningen till föräldrarna och menar att det är elevens eller föräldrarna fel när en elev inte kan lära sig läsa på rätt sätt, d v s ”knäcka koden”.

Ett känt faktum är att det bästa sättet för ett barn att lära sig läsa utan att få ångest, är att lära sig läsa innan skolan börjar. Har inte barnet knäckt koden vid inträdet i skolans första klass är det stor risk att barnet drabbas av läsångest och i värsta fall läs- och skrivsvårigheter. Den största riskfaktorn är skolmiljön, d v s den pedagogik som lägger allt ansvar på föräldrarna, som är den gängse numera.

Det är emellertid skolans ansvar och inte föräldrarnas att lära våra barn och ungdomar att läsa, skriva och räkna. Skolan har det pedagogiska ansvaret och föräldrarna har ansvar för att förse barn och ungdomar med trygghet, husrum och mat.

Varför tar inte skolorganisationen sitt ansvar?

 
1 kommentar

Publicerat av på juli 24, 2007 i Skolan