RSS

Månadsarkiv: januari 2009

Psykiatrin avslöjad!

psychiatristkidphVi är många om ifrågasätter de psykiatriska diagnoserna som ADHD, DAMP, Asperger och allt vad de heter. Ikväll rapporterar dock Aftonbladet att även mer allvarliga psykiska tillstånd kan ifrågasättas. En konstelev har nämligen spelat psykiskt sjuk och blivit tvångsvårdad med bältesläggning som lugnande medel trots att hon var fullt frisk.

Det som stämmer till oro för denna osäkerhet i diagnos och bedömning av individer med psykisk ohälsa, är att många barn och ungdomar riskerar att hamna i stora bekymmer i vuxen ålder eftersom de kan ha fått felaktig diagnos i skolåldern.

Det här illustrerar ju med all önskvärd tydlighet att de psykiatriska diagnoserna är väldigt osäkra. Man hade då önskat mer ödmjukhet från läkarnas sida.

Och det är inte första april!

Artikeln: Klicka här!

 

Orsaken till att Malmö ibland brinner?

old-teacherphI flera inlägg på denna blogg har jag hävdat att Malmö stad inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Dessvärre agerar inte organisationer som Amnesty emot institutioner, organisationer eller kommuner i Sverige som bryter emot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Detta faktum måste det påminnas om när Rosengård brinner då och då.

Jag har också påpekat att lärare i Malmö stad behandlas mycket illa, i samband med att kommunens s k starke man, Ilmar Reepalu, menat att man skall lära av TV-serien 9A. Detta mitt påstående bekräftas nu av dagens Sydsvenska där en äldre lärare, som brinner för sitt yrke, känner sig illa behandlad och diskriminerad på det mest grövsta sätt. Här ett litet utdrag:

Men Marianne har märkt att både hon och hennes något yngre kollegor utsätts för grova påtryckningar att sluta som gymnasielärare långt före pensioneringen.

– Det tycks finnas en kultur här i Malmö att avpollettera äldre ambitiösa lärare till förmån för yngre och mer lättstyrd personal, säger hon.

Hon blev förvånad och ledsen när två av hennes rektorer antydde att hon led av alzheimers sjukdom. De ville inte säga varför de sade så. De ville inte säga om någon elev eller förälder hade klagat. Själv tycker Marianne att hon har bra kontakt med såväl elever som föräldrar.”

Om ungdomar skall må bra i Malmö stad, måste politikerna genast byta ut tjänstemän som inte respekterar och tillämpar de mänskliga rättigheterna. Att en utbildningsorganisation ägnar sig åt systematisk diskriminering av äldre och även oliktänkande är ytterst allvarligt.

När skall politikerna i Malmö vakna? 

Artikeln: Klicka här!

 

Tvångsvård av barn, en lösning?

Hooded boyI dagens Sydsvenska får man ta del av ett livsöde som stämmer till eftertanke och ett stort obehag. Det är en grabb som inte duger, som inte passar in i de vanliga mönstren. Det är stundtals skrämmande läsning:

”Skolgången har aldrig fungerat. Thomas har svårt att koncentrera sig. Han blir allvarligt mobbad. Han kommer i bråk med andra elever. Under låg- och mellanstadiet utökas insatserna kring honom – från elevassistenter till skoldaghem. Lärarna vittnar om att det inte är något fel på Thomas intelligens, men att han lätt blir aggressiv och inte klarar av att sitta mer än korta stunder med sina uppgifter. 
Mobbningen blir grövre. […]

I mars det året hänger Thomas upp en livrem i en krok, klättrar upp på en stol och sticker huvudet genom snaran, men avbryter självmordsförsöket. I slutet av maj rispar han sig i handlederna med en kniv. 

Utmattad av bråk och slagsmål, och skrämd efter att Thomas vid ett tillfälle tagit strypgrepp på sin lillasyster, kör Ann den 28 maj till barn- och ungdomspsykiatrimottagningen och söker akut hjälp. 

Han ligger inne i nästan två månader. Han får nästan dagliga utbrott. Flera gånger tvingas personalen kalla på vårdare från vuxenpsyk för att hålla fast honom. Läkarna försöker hantera hans ångest och aggressivitet med tunga mediciner. 

En dag när Ann besöker Thomas säger hon att han inte längre får spela dataspel. Ett nytt utbrott tar vid och läkarna beslutar om tvångsvård. ”Grund för LPT är allvarlig psykisk störning på basen av traumatisering, depression och med uttalade suicidhot tidigare och en uttalad aggressivitet med våldsamhet”, skriver läkaren i hans vårdintyg. 

Den 28 juni beslutar länsrätten fortsatt tvångsvård av Thomas. 

En lång rad psykologtester genomförs. De visar på stark ångest, depression och ilska. Hans självkänsla är däremot i botten. Dessutom bekräftar testerna vad Ann länge misstänkt: att Thomas med största sannolikhet har adhd. ”

Professorn i barnpsykiatri, Per-Anders Rydelius kommenterar:

”Tvång mot barn borde vara ”utomordentligt sällsynt” i vården, säger Per-Anders Rydelius. Livshotande eller allvarligt självskadande tillstånd är de enda riktiga skälen. ”

Man frågar sig verkligen om man behandlat den här pojken på rätt sätt från början. Åtgärder från samhället kan ju verkligen förvärra situationen och ge ett barn en stämpel: Du duger inte! Och de tär alldeles uppenbart att det här barnet upplevt det så, eftersom han försökte men inte vågade ta sitt eget liv.

Är tvång verkligen en lösning här? Är det inte istället ett utmärkt exempel på att samhället hjälper till att skapa farliga och aggressiva individer, som skriker efter omsorg och djupare omtanke?

Huvudartikeln: Klicka här!

”Professorsartikeln”: Klicka här!

 

Kommuners och skolors agerande gentemot små aktörer

skolassistentphJag har varit redaktör och ansvarig utgivare för Dyslexia sedan 1994 och ett fenomen som jag stött på är: Hur vissa  kommuner och skolor agerar emot oss mindre företag, som har viktiga ting att leverera. Det är inte kvalitén på produkten som tycks vara  avgörande utan vem det är som levererar den. Och detta gäller säkerligen inte endast oss. Men de andra vågar kanske inte gå ut med det offentligt eftersom de kan  mista det de redan har fått.

Detta kommer vi att ta upp i en artikel i kommande Dyslexia nätupplaga, 2-2009. Det måste synas i sömmarna!

Den första som kommer att intervjuas är rektor  Ingrid Persson, rektor i Järfälla kommun, vars skolassistent just ringde oss idag och var oförskämd, vilket gav oss uppslag till den här artikeln. Vi kommer sedan att ringa upp några kommuner som vi vet har varit särskilt besvärliga och ta reda på hur de egentligen tänker. De är absolut inte många men de finns.

Läs Dyslexia nätupplaga och var med när vi nu höjer ribban och ställer viktiga personer till svars. Klicka här, om du vill ha en inloggning till betalversionen.

 

Hårdare tag efterfrågas överallt-vet man vad man skapar därmed?

warkidphDet finns ett våld i vår värld i dag som vi länge varit förskonade ifrån. Vad beror det på? Ja, det krävs hårdare tag från de mest oväntade håll.

Senaste idag läste man i Aftonbladet om Körslaget i TV 4:

”– Vi hade fått i uppgift att ge varandra kritik. De ville väl inte att vi skulle sitta och tycka att allt var jättebra, säger Magnus Carlsson som var den enda som lydde uppmaningen.”

En värld som bejakar hårdare tag i de mest oskyldiga sammanhang, blir självklart fullständigt benhård i mer allvarliga kontexter.

Ni som skapar denna hårda värld, vet ni verkligen vad ni gör?

Artikeln i Aftonbladet: Klicka här!

 

Fortfarande ganska förvirrat om dyslexi

reading-kidphLäser i Helsingborgs Dagblad frågor och svar om dyslexi och slås av att även den som svarar inte har helt klart för sig vad dyslexi är. Ett exempel:

”Vad tror du anledningen är till att så många fler får diagnosen idag än för några år sedan?

För att man har blivit duktigare på att skilja ut vad som är vad. Men också för att man jobbar på ett annat sätt i skolan där det krävs mer att eleverna ska inhämta sin kunskap själv och skriva egna arbeten. Det är inte så mycket katederundervisning. Vi går också fler år i skolan och det är viktigt att bli godkänd i kärnämnena för att bli behörig till gymnasiet. Det är oftast även svårt med engelskan när man har dyslexi, som det var förr. Det märks tydligare vilka som har det svårare i kombination”

Det finns verkligen ingen vetenskaplig undersökning som tyder på att dyslexi har ökat. Ja, vi vet inte ens hur många som har dyslexi. Procenttalen som anges, 4-8%, är uppskattningar,som antas vara sannolika, vilket självklart inte är någon objektiv fakta.

Bäst vore om man slutade, från s k experthåll, tala så självsäkert om dyslexi. Vi vet helt enkelt alltför lite för närvarande. Det betyder att detta är felaktigt: ”För att man har blivit duktigare på att skilja ut vad som är vad”. Nej, vi vet inte mer än vad vi visste för några år sedan. Tyvärr!

Om det är så att fler får diagnos, kan det antas att fler som har svårighet med att stava får diagnosen dyslexi på oriktiga grunder, men även det är ett antagande och inget som vi vet med säkerhet.

Artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på januari 11, 2009 i Dyslexi, Forskning

 

Den ena placebometoden är lika god som någon annan

readingkidpaint

Idag rapporterar pressen om Tom Cruise som blivit fri från sin dyslexi tack vare Scientologkyrkan. Precis som den s k Kattmodellen är det säkerligen en ren placeboeffekt. Det stärker emellertid självförtroendet så att individen med en dysfunktion som dyslexi eller rättare läs- och skrivsvårigheter, får kraft att komma underfund med skriftens olika djup.

Placeboeffekter är bra för individen men dåligt när de lanseras som mirakelmetoder. Det finns ingen genväg till skriften. Den måste erövras på sina egna villkor.

En av artiklarna: Klicka här!

 
 

Nytt nummer. Läs gärna Nyhetsbrevet!

Nu har det kommit ut ett nytt nummer av Dyslexia nätupplaga, 8/2008.

Något försenat, men bättre sent än aldrig, som det slitet heter.

Läs gärna Nyhetsbrevet genom att klicka här.