RSS

Månadsarkiv: mars 2010

Nu har det hänt igen. Elev med inlärningssvårigheter avstängd. Skolan anmäld

Föräldrar har anmält en skola i Malmö till Skolinspektionen:

”Anmälan gjordes som en direkt följd av att eleven nyligen stängts av från skolan under två veckor, utan att föräldrarna fått någon fyllig information om bakgrunden till skolans agerande. Under perioden har eleven endast fått fyra timmars undervisning, vilket föräldrarna ifrågasätter starkt.”

( Skånska Dagbladet den 27 mars 2010)

Hela artikeln: Klicka här!

Det är tydligt att flera skolor inte vet hur de skall hantera barn och ungdomar som inte lyckas lära sig som alla andra och på utsatt tid. Detta föder självklart frustration hos den drabbade eleven och i bästa fall agerar denne utåt emot den omgivning som inte ser vad den borde se.

Hjälper det att anmäla? Erfarenheten säger nej. De här skolorna, som inte förstår hela problematiken med den som har inlärningssvårigheter,  lär fortsätta på samma sätt ändå och politikerna är som vanligt passiva i Malmö och överlåter det mesta till tjänstemännen i kommunen.

 

Etiketter:

Dyslexin som en form av blindhet har verkligen slagit igenom

Nu är det snart val. I samband med det går Hjälpmedelsinstitutet ut med följande information:

”Det finns ett antal tillgänglighetsproblem på riksdagspartiernas webbplatser. Problemen får till följd att en stor del av väljarkåren har svårt att ta del av partiernas digitala budskap. Man är kanske ovan vid tekniken, har dyslexi, annat modersmål, synnedsättning osv.”

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

Dyslexi jämställs här med den som inte har svenska som modersmål och den som har ”synnedsättning”.  Bakom detta står bland annat Dyslexiförbundet FMLS, som länge velat jämställa dyslexi med blindhet.

Jag anser att den här kopplingen är mycket olycklig och gör dyslektiker mer handikappade än vad de borde vara. Organisationer som gör så här emot en grupp borde ifrågasättas mycket mer än vad man gör idag, anser jag. Flatheten är mycket stor i Sverige!

 

Etiketter: ,

Ännu en kändis med dyslexi. Relevant eller irrelevant information?

Nuförtiden tycks det vara ett måste att i samband med att man skriver om en kändis så lägger man till att denne minsann hade dyslexi i sin barndom. Den senaste i den långa raden är den vackra skådespelaren Keira Knightley:

”Som sexåring diagnosticerades hon med dyslexi. Hennes mamma, skotska dramatikern och skådespelaren Sharman McDonald, lovade att hon skulle få en skådespelaragent om hon tog tag i sitt läsproblem.”

Artikeln: Klicka här!

Är det verkligen relevant information? För mig är det ganska irrelevant i sammanhanget. Dyslektiker och andra med dysfunktioner skall ju inte bedömas utifrån dysfunktionen utan bedömas på ett adekvat sätt precis som alla andra( som kan ha problem med stamning; svårt att stava utan att det är dyslexi; svårt med relationer etc etc).

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på mars 26, 2010 i Dyslexi, Kändisar och dyslexi

 

Etiketter:

Ny skollag, vad betyder det för den med dysfunktion?

Idag lämnar regeringen och utbildningsdepartementet en proposition med förslag om en ny skollag. I ett pressmeddelande säger man så här om den grupp som jag och Dyslexia nätupplaga värnar särskilt om:

”• IV-programmet avskaffas
För den elev som inte är behörig till något nationellt gymnasieprogram avskaffas dagens individuella program och fem introduktionsprogram i stället:
o preparandutbildning,
o programinriktat individuellt val,
o yrkesintroduktion,
o individuellt alternativ, samt
o språkintroduktion.

• Bättre stöd till eleverna
Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.”

I kommande nummer av Dyslexia nätupplaga  kommer vi att granska detta i detalj och följa upp debatten i riksdagen när de behandlar propositionen.

Intressant vore dock om du kära bloggläsare hade några synpunkter kring detta. Tror du att det blir bättre när man lägger ned IV-programmet, som har misslyckats med sitt uppdrag, och inför  s k introduktioner i stället?

Kanske, kanske inte.

Man blir ju väldigt skeptisk eftersom inte ens nuvarande regler följs och Skolinspektionen har ingen makt att reellt tvinga skolor och kommuner. Skollagen kan i det perspektivet bli ännu ett slag i luften.

 

Etiketter:

Ny bok – dyslexi och kändisar

Ny bok om kändisar och deras dyslexi:

”Mina bästa sidor är ordblinda, UR:s förlag, där nio kända och framgångsrika svenskar från delvis helt olika branscher skriver om sin dyslexi.”

De sedvanliga missuppfattningarna visavi dyslexi, naturligtvis:

Vissa begåvningar synes följa med dyslexin, t. ex. kreativitet, initiativförmåga, överblick, förmåga att se ur olika perspektiv, kompensationsförmåga, konstnärlighet m.m. Bokens författare har alla lyckats vända sina begränsningar till styrkor. I Mina bästa sidor är ordblinda berättar de hur.” Källa: UR: s  s k pressrelease.

Dessa begåvningar har inget med dyslexin att göra.

Reportage om detta i radion och Petters upplevelse av läs- och skrivsvårigheter, ungefär samma upplevelse för kändisar  som för s k vanliga människor och deras dyslexi: Klicka här!

Mer om detta och en analys i ett kommande nummer av Dyslexia nätupplaga. Läs den om du vill veta mer på djupet. Besök vår webbutik.

 
2 kommentarer

Publicerat av på mars 10, 2010 i Diagnos, Dyslexi, Kändisar och dyslexi

 

Etiketter:

Logopederna avslöjar sin bristande kunskap visavi dyslexi här på bloggen

Här på bloggen har jag ifrågasatt om alla logopeder verkligen har den kunskap som krävs för att ställa diagnos och arbeta med dyslektiker. Jag har tagit logopeden Sämfors som exempel eftersom hon håller dyslexiföreläsningar.

Idag kommenterar Sämfors intresseorganisation denna min kritik:

”Jag vill bara tillägga att Helén Sämfors är en av de många legitimerade logopeder i vårt land som är specialiserad på dyslexi, tal- och språkutveckling. Hon är en skicklig yrkeskvinna med kunskap, patos och stor potential. Hon vet vad hon talar om.

Jag kan tipsa om mycket vederhäftiga böcker som utkommer i mars-april med övergripande titel: Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? förtattade av leg logopeder Ulla Föhrer och Eva Magnusson. Jag ska själv kasta mig över dem.

Hälsningar, Elisabet Mohammar ledamot i styrelsen för Svenska Logopedförbundet”

Ett standardsvar från en intresseorganisation, som saknar verkliga bevis för det fina omdömet av en medlem. Att bara vara högröstad betyder inte att man har kunskap och verkligen kan det man vill tjäna penningar på, i det här fallet dyslexi, som är ett så komplicerat område. Logopedutbildningen ger väl ingen specialistkompetens i dyslexi.

Svenska Logopedförbundets försvar av en medlem är emellertid mycket avslöjande. Det visar sig nämligen vara värre än vad jag befarade. Elisabet Mohammar, som väl själv bör vara logoped, förstår inte att hon hänvisar till en forskare, Eva Magnusson, som inte är dyslexiforskare. Magnusson har nämligen inriktat sig på språkstörda barn och ungdomar tillsammans med Kerstin Nauclér. Och Ulla Föhrer är  enligt uppgift ”leg. Logoped vid enheten för logopedi och foniatri, Huddinge Universitetssjukhus”. Någon avhandling i ämnet dyslexi av henne har jag inte sett. Det vill säga ej heller Föhrer är någon dyslexiforskare.

Logopederna som säger sig vara experter på dyslexi baserar tydligen sin yrkesroll på skrifter och dokument författat av personer som inte är experter på området.  Där har du, kära bloggläsare, menar jag, orsaken till att det ser ut som det gör på dyslexiområdet.

Förlorarna? Som vanligt barn och ungdomar som inte får den bästa hjälp som finns, nämligen den som har sitt fundament i den senaste och moderna forskningen. Och den forskningen finns inte i huvudsak i Sverige utan på den internationella nivån. Här är den mesta dyslexiforskningen skrämmande amatörmässig.

 

Etiketter:

Hur är det med ”kunskapen” regeringen?

Jan Björklund och regeringen har ju, med rätta, hävdat att kunskap är viktigt i skolan. Men hur i all fridens namn är det med den egna kunskapen om normer, regler och lagar i det svenska samhället. Kunskapen om grundlagen och alla dess delar bör vara självklar insikt för en regering!

Detta med anledning av, som nog de flesta vet, att lagrådet totalt har sågat Jan Björklunds och hans departements förslag till ny skollag. Dagens Nyheter rapporterar:

Centrala begrepp har inte enhetliga definitioner. Begreppet elev får olika betydelser i olika sammanhang. Lagrådet konstaterar att de många bristerna beror på att ”en tillräckligt noggrann genomgång inte har gjorts innan förslaget lämnades över till Lagrådet”.

Vissa språkliga otydligheter i förslaget gör att vissa av bestämmelserna kan strida mot grundlagen.” ( DN, den 1 mars 2010)

Detta är ju ytterst allvarligt. Känner inte regeringen till grundlagen och all dess detaljrikedom? Eller hur skall detta tolkas? Vad Sveriges skolverksamhet behöver minst av allt just nu är förvirring och tyvärr sprider Björklund detta med besked!

Artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på mars 2, 2010 i Makthavare, Skolan, Utbildning