RSS

Dagsarkiv: maj 4, 2010

Nytt dyslexiprogram på Kunskapskanalen, UR, gräver ej på djupet

Igår sändes Niklas Hylands nya program TEMA:Dyslexi på Kunskapskanalen. Jag hade stora förväntningar på programmet och Hylands initiativ är mycket bra. Men dessvärre var det nästan som vanligt. Bland annat två professorer, Martin Ingvar och Mats Myrberg, fick framträda som experter i programmet. De drog då sådant som de alltid brukar säga och Ingvar kritiserade skolorna och lärarutbildningarna. Inga kritiska frågor ställdes till dessa herrar. Att t ex hela deras argumentation är hämtad från främst professor emeritus Ingvar Lundberg och att de skulle kunna förklara mer exakt vad dyslexi beror på och exakt hur man skall åtgärda den.

Dyslexiförbundet FMLS och deras Inger Rålenius var på plats och hade samma svar som alltid: Hjälpmedel!

Obskyra metoder och välkända, gamla metoder som den Witting-inspirerade Rydaholmsmodellen, presenterades men kommenterades knappast kritiskt av några experter. Det var främst dyslektiker som fick kommentera dessa, som inte lär hjälpa utan enbart skänker dyslektiker ett falskt hopp.

Att Hyland och hans team inte kan eller inte vågar gräva mer i dyslexiforskningen är otroligt synd. Det sänds ju ändå i en kanal som har gott renommé och som är populärt på landets skolor.

Hoppas Niklas Hyland tar åt sig av kritiken så att vi får se mer djuplodade program i framtiden. Då kan vi nog få reda på varför det ser ut som det gör på dyslexiområdet.

Att det sedan var en person som medverkade vilken hade samma namn som jag och som liknande mig, kan vi lämna därhän.

Se programmet: Klicka här! Det är tillgängligt fram till och med den 3 november 2010. Återkom sedan gärna med ros och ris.

Annonser