RSS

På måndag händer det, den pedagogiska skolmångfalden stoppas

19 Jun

På måndag lär riksdagen klubba den nya skollagen. Den innebär att endast utbildade och behöriga lärare får undervisa och sätta betyg, vilket är bra. Men det kan också göra att den viktiga pedagogiska mångfalden upphör. Så har Waldorfutbildningen problem när de inte längre kan samarbete med lärarhögskolan i Stockholm, som numera tillhör universitetet. Waldorfskolorna kan stå utan lärare om några år och tvingas lägga ned sin verksamhet.

Den något obskyra organisationen Vetenskap och folkbildning(VoF), bekämpar den alternativa pedagogiken eftersom VoF vill att allt skall vara vetenskapligt belagt, som om människor och deras beteende vore likt en maskin eller en dator. Här en insändare i deras tidning Folkvett:

”Undervisningen i Waldorfskolor utmärks bl a av att eleverna tillverkar sina läromedel själva. Elever med svårigheter att forma bokstäver har alltså inga förebilder i läroböcker att utgå från. Kreativitet betonas men på bekostnad av struktur och lättöverskådlighet. Vi fann efter en tid att vår son inte alls fick den hjälp han beh6vde och påtalade hans svårigheter. Från skolans sida bagatellisera dem man detta på ett häpnadsväckande sätt.”(Folkvett 2/1993, s7)

Att inte barn med särskilda behov skulle kunna och ha hjälp av att skapa sitt eget läromedel, förstår jag inte riktigt. Självklart mår alla barn och elever bra av att få vara kreativa. Tvärtom kan de på det sättet finna egna vägar till läs- och skrivförmågan vilket kan vara mycket bättre än att en lärare skall tvinga på dem något konstgjort sätt.

Sedan är oförstående inför dyslexi inte bara kopplat till waldorfpedagogik utan oförståelsen kan dyka upp överallt i skolans värld. Men detta ser inte den här enögda föreningen.

Läs mer om måndagens eventuella beslut och Waldorf i dagens SVD: Klicka här!

Annonser
 

28 svar till “På måndag händer det, den pedagogiska skolmångfalden stoppas

 1. Michael Levy

  juni 19, 2010 at 9:05 f m

  Ja, verkligen hemskt att man måste kunna motivera och ha en vetenskaplig förankring i det man lär ut. Du kräver inte att din läkare har en vetenskaplig utbildning när du går till doktorn heller? Det är bara IBLAND som du kan vila i vetenskapens trygga famn, men annars så passar det inte? Psuedovetenskapliga fantasier är religion och grundar sig inte på empiriska undersökningar av världen. Med ditt resonemang så skulle vem som helst få göra vad som helst.

   
 2. Wingren Tommy

  juni 19, 2010 at 9:17 f m

  Den logiska empirismen har övergetts för länge sedan. Det enda som FoF kallar vetenskap är det som kan mätas och ses. Människan är så mycket mer än det, vilket också moderna seriösa vetenskapsmän insett. FoF lever i en svunnen tid!

   
 3. klas

  juni 19, 2010 at 7:08 e m

  Men snälla nå’n. Det är väl knappast omöjligt att på empirisk väg undersöka hur effektiv en viss typ av pedagogik är? Till exempel kan man ju titta på hur lång tid det tar att med waldorfpedagogik lära sig att läsa ordentligt, eller hur lång tid det tar att lära sig, säg, division och multiplikation.

  ”Den logiska empirismen har övergetts för länge sedan.”

  Det har jag inte märkt. Men med vilken metod tycker du att en pedagogiks effektivitet skall utvärderas?

   
 4. Kjell

  juni 19, 2010 at 7:49 e m

  ”Utvärderingen” kan ju ta som utgångspunkt hur bra ungdomarna klarar sig i vuxenlivet eller på högre utbildningar, framförallt på hur de klarar av att hantera sådant som inte kan förutses. Mig veterligt klarar sig före detta waldorfelever bra, åtminstone inte sämre än elever från kommunala skolor.

   
 5. Outlaw Vagabond

  juni 19, 2010 at 8:11 e m

  Waldorf”pedagogiken” är i grunden en religiös rörelse. Självklart tar man till intellektuellt ohederliga argument om ”mångfald” för att försvara den egna sekten. Förbjud religiösa friskolor öht.

   
 6. Wingren Tommy

  juni 20, 2010 at 8:55 f m

  Efter många år som gymnasielärare och som redaktör för denna tidskrift, är jag alldeles övertygad om att det allra viktigaste när det gäller pedagogik är att den är i synk med föräldrarna. Om föräldrarna är religiösa eller sympatiserar med waldorfpedagogik är det bra om deras barn går i just en sådan skola. Det allra viktigaste är att barnen och ungdomarna får trygghet och det får dem om skola och hemmet är överens. Motsatsen kan nämligen bli förödande för eleverna.

  Den avoghet som finns gentemot t ex religiösa skolor är faktiskt bara löjlig eftersom den grundar sig på ett politiskt och inte ett pedagogiskt ställningstagande.

  De som inte vet att den logiska empirismen övergivits, borde nog läsa på lite innan de uttalar sig kategoriskt som en del gjort här!

   
 7. klas

  juni 20, 2010 at 1:26 e m

  ”De som inte vet att den logiska empirismen övergivits”

  Med vilken metod tycker du att en pedagogiks effektivitet skall utvärderas?

   
 8. Peno Malaputo

  juni 22, 2010 at 3:30 e m

  Är det dyslexi att inte kunna skilja på FoF och VoF?

   
 9. Mattias W

  juni 22, 2010 at 7:29 e m

  Som lärare är jag av den bestämda uppfattningen att den kreativitet och den mångfald av lärstilar som du efterlyser eftersträvas i den vanliga skolan, även om barnen givetvis kan hamna i sämre klassmiljöer både i vanlig skola och Waldorf.

  Det ingår i både utbildning och läroplan ett undervisningen skall anpassas för elevens individuella behov. Det som finns ”extra” i Waldorf är antingen av spiritistisk art eller bara jättekonstigt, som eutytmin som skall förbereda själen för reinkarnation. Waldorf har en mängd pedagogiska grepp som är rent kreativitetshämmande, t ex den felaktiga idén om de olika mognadsstadierna, vilka låser in och begränsar barnets utveckling både läromässigt och kreativt. Annat, som vaccinationsmotstånd och en uppfattning om att lidande utvecklar själen och att sjukdomar därför är viktiga för barnet är rent skadliga, både för barnen och andra.

  Att du som lärare påstår att det för mångfaldens skull är pedagogiskt bra med lärare utan kompetent ämnesförankring är upprörande. Det är inte högskoleverkets fel att Waldorflärarutbildningen togs ur utbudet på universitetet – det var Waldorfutbildningen som inte ville förbättra sig. De har haft alla möjligheter att städa upp i tokigheterna, men har föredragit att leva kvar idoliserande sin guru som skrev ner en massa andesyner för över 100 år sedan. Bra om de försvinner tycker jag.

   
 10. Wingren Tommy

  juni 23, 2010 at 7:08 f m

  Mattias W
  Att du som lärare är så dåligt insatt i var den svenska skolan har sina rötter, tycker jag är skrämmande.

  Detta står jag verkligen inte för: ”Att du som lärare påstår att det för mångfaldens skull är pedagogiskt bra med lärare utan kompetent ämnesförankring är upprörande”. Du är förblindad av din avoghet emot de alternativa pedagogiska metoderna som försöker se hela eleven och överdriver in absurdum min önskan om att ge alla elever pedagogisk möjlighet som passar just dem och deras familj.

  Menar du också att föräldrar som är djupt religiösa skall förbjudas att ha och uppfostra barn eftersom deras religion kan innehålla ting som är tvivelaktigt, om man verkligen skärskådar den si så där 2000/3000 år tillbaka?

   
  • Mattias W

   juni 26, 2010 at 2:14 e m

   Jag är verkligen inte avog mot variation och mångfalt i pedagogiken, men detta innebär inte att alla varianter av pedagogik är bra. Som du lägger fram det, är det viktigaste att föräldrarnas åsikter om vad som är bra respekteras, även då vissa pedagogiska idéer verkligen har potential att skada eller hämma barnen. T ex Waldorf ser inte hela eleven. Waldorf har en mycket fyrkantig ram varefter eleven förväntas utvecklas, där vissa saker absurt anses skada eleven. Som t ex att ifrågasätta, eller måla med konturer.

   Jag anser inte att föräldrar skall förbjudas ha barn (var fick du det ifrån?). Jag anser däremot att föräldrar skall förbjudas välja bort en skola som syftar till att ge barnet möjlighet att utvecklas själv, genom breda kunskaper, diskussion och ifrågasättande. Alla barn har rätt till idrott, sexualkunskap, att tränas att ifrågasätta och tänka själva, att få en fullvärdig skolsjukvård mm. Många föräldrar anser att barnen bör skyddas från detta. Tycker du att man skall lyssna på föräldrar som t ex inte vill att barnen skall lära sig umgås pojkar och flickor tillsammans, eller att barnen skall förvägras vaccinationer, eller att förvägras utvecklas estetiskt efter sina önskemål och förutsättnignar?

    
 11. Peno Malaputo

  juni 23, 2010 at 7:51 f m

  ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

  Det handlar inte om vad waldorfare tyckte på 1800-talet, utan vad de tycker idag.

   
 12. Per Edman

  juni 25, 2010 at 9:52 f m

  Som du kan se på föreningens hemsida heter vi Vetenskap och Folkbildning. ”Forum för vetenskap och folkbildning” är vårt forum på nätet. Föreningens namn förkortas normalt VoF, medan FoF kan hänvisa till bland annat tidningen Forskning och Framsteg.

  Citatet ur ledaren i Folkvett från 17 år sedan står fortfarande att läsa på nätet, här: http://x1005.space2u.com/folkvett/pdf/1993-2-s7.pdf – ursäkter för den udda domänen, vi håller på att flytta hemsidan.

  Vi har vid flera andra tillfällen skrivit om friskolor, konfessionella skolor och pedagogik med pseudovetenskapliga inslag som kreationism. Arkivet innehåller alla upplagor av Folkvett, här: http://x1005.space2u.com/tidigare.php

  Tack för uppmärksamheten.

  / Per

   
 13. Per Edman

  juni 25, 2010 at 9:53 f m

  Jag noterar att vår ledare handlar om en pojke med dyslexi som inte fick den hjälp han behövde i sin Waldorf-skola, samtidigt som jag noterar att ”citatet” ur Folkvett inte är helt exakt. Ett lustigt sammanträffande.

  / Per

   
 14. Wingren Tommy

  juni 26, 2010 at 7:42 f m

  Apropå föreningen Vetenskap och Folkbildning
  Den intresserade kan läsa mitt nya inlägg om denna förening som startades av den kontroversielle forskaren Sven-Ove Hansson, som företräder en mycket föråldrad vetenskapssyn. En vetenskapssyn som omfattas av väldigt få forskare. Den som vill veta mer om föreningens bakgrund kan läsa ”Vetenskap och ovetenskap”(1983) av Hansson.

  Länken här till mitt inlägg:

  https://redaktordyslexia.wordpress.com/2010/06/24/forum-for-vetenskap-och-folkbildning-verkar-vara-rena-tramset/

   
 15. Wingren Tommy

  juni 26, 2010 at 8:07 f m

  Per
  Förkortningar kan ha väldigt många betydelser. Så kan DO betyda Diskrimineringsombudsmannen, distriktsombudsman etc etc.

  Inlägget är dock redigerat för att det inte skall bli några missförstånd. Men forumet(Forum för vetenskap och folkbildning, FoF?) och föreningen(Vetenskap och Folkbildning, VoF)) bör väl i huvudsak vara samma sak med samma inställning, eller hur?

   
  • Per Edman

   juni 27, 2010 at 2:44 e m

   Tommy,

   Nej, föreningen är inte samma sak och har inte samma inställning som föreningen. Föreningen har några tusen medlemmar som nominerar och röstar fram en styrelse varje år, där bland annat jag sitter med. Föreningen har dessutom stadgar, som alla föreningar har, som detaljerar vilka åsikter och syften och mål som föreningen har.

   Forumet som vi anordnat innehåller däremot människor från alla möjliga åsikter och bakgrunder, såväl medlemmar i föreningen som människor som bara är nyfikna eller kritiska. Annika Dahlqvist, kostläkaren, deltar till exempel i forumet trots att hon varken är medlem eller speciellt omtyckt av föreningen, som utsedde henne till 2009 års Förvillare. Hon har verkligen inte samma inställning som föreningen Vetenskap och Folkbildning, precis som jag i mina kommentarer på din blogg inte är samma sak eller har samma inställning som du, varken i huvudsak eller sidfot.

   / Per

    
 16. Peno Malaputo

  juni 26, 2010 at 5:18 e m

  Om ett forum är samma sak som en förening så är en blogg detsamma som kommentarerna.

   
 17. Wingren Tommy

  juni 27, 2010 at 11:51 f m

  Peno
  Ja, den här bloggen och mina svar på kommentarerna är samma sak. Men att det kan vara i stort sett vad som helst mellan” Forum för vetenskap och folkbildning, Till föreningen Vetenskap och Folkbildning”; ”Forumadministratör”, och föreningen ” Vetenskap och Folkbildning”, förstår jag mer än väl. Bara benämningen på forumet skapar förvirring och har föga med vetenskaplig diskussion att göra!

  Ursäkta kära bloggläsare om du blir något yr av detta, men så är det med sådana här obskyra föreningar som har mer gemensamt sektväsendet än seriös vetenskap.

   
 18. Per Edman

  juni 27, 2010 at 2:39 e m

  Tommy,

  Visst kan förkortningar ha flera innebörder, så vår förening har knappast ensamrätt på förkortningen VoF. Det finns en svensk ornitologförening med samma förkortning. Men om man talar om föreningen, så kan det bara förkortas till VoF. Om man talar om forumet, tja, då får det väl bli något i stil med FoVoF eller FVF eller något. Annars blir det bara förvirrande. Men det kanske är just det som är meningen.

  / Per

   
 19. Asok

  juni 29, 2010 at 5:08 e m

  ”Sedan är oförstående inför dyslexi inte bara kopplat till waldorfpedagogik utan oförståelsen kan dyka upp överallt i skolans värld. Men detta ser inte den här enögda föreningen.”
  Ska vi ta det om igen?

  Först: ”Sedan är oförstående inför dyslexi inte bara kopplat till waldorfpedagogik”
  Sedan: ”utan oförståelsen kan dyka upp överallt i skolans värld.”
  Du säger med andra ord att ”ja, waldorfskolor är oförstående inför dyslexi, men det kan vi ursäkta eftersom det ibland händer att en del lärare i kommunala skolor _också_ är oförstående.”

   
 20. Wingren Tommy

  juli 2, 2010 at 3:00 e m

  Per
  ”Nej, föreningen är inte samma sak och har inte samma inställning som föreningen.”

  Ja, det var ju sakligt och inte alls cirkelresonemang från en förening som högaktar fakta och vetenskap!

  Skämt åsido, en förening som inte ens kan ta ansvar för administratörens åsikter i sitt eget forum säger ju allt. Ni som så många andra liknande föreningar, verkar vara en ren bluff. Vetenskap handlar det i varje fall inte om.

  Därtill markeras föreningens namn i det här diskuterade forumet: “Forum för vetenskap och folkbildning, Till föreningen Vetenskap och Folkbildning”. Vad skall det ge sken av?

   
 21. Henrik

  augusti 5, 2010 at 2:06 e m

  Wingren Tommy :
  Per
  ”Nej, föreningen är inte samma sak och har inte samma inställning som föreningen.”
  Ja, det var ju sakligt och inte alls cirkelresonemang från en förening som högaktar fakta och vetenskap!
  Skämt åsido

  Du hånar ett uppenbart skrivfel på en blogg som delvis handlar om dyslexi? Jag häpnar. På riktigt.

   
 22. Wingren Tommy

  augusti 5, 2010 at 4:54 e m

  Du förstod inte min kommentar, Henrik, vilket är mycket anmärkningsvärt utan måste komma med något mycket krystat om dyslexi. Jag häpnar också!

   
 23. Henrik

  augusti 6, 2010 at 7:29 f m

  Vad missförstod jag? Och jag kom inte med något om dyslexi, jag kom med kritik mot dig som person. Det var uppenbart så att ett av Pers ”föreningen” i den inledande meningen ska vara ”forumet” och att göra dig lustig över det tyckte jag var anmärkningsvärt. Ordmärkeri är sällan roligt och i den här kontexten känns det ännu mer fel.

   
 24. Wingren Tommy

  augusti 6, 2010 at 7:35 f m

  Du kan ju, Henrik, fundera över vad föreningen står för, så kanske du lättare förstår min kommentar, som inte alls hade med dyslexi att göra.

  Din hänvisning till dyslexi i det här sammanhanget, gör att jag undrar om du egentligen vet vad dyslexi är.

   
 25. Henrik

  augusti 6, 2010 at 9:42 f m

  Jag har aldrig påstått att din kommentar, Tommy, hade med dyslexi att göra, det har du missförstått.

  Du har fortfarande inte svarat på om ditt ”skämt” (som jag antar du skrivit eftersom du sen skriver ”skämt åsido”) var en lustighet om att Per råkade skriva att ”föreningen är inte samma sak som föreningen”, när det skulle vara ”forumet är inte samma sak som föreningen”, vilket du initialt hade blandat ihop. Förståeligt men fel. Kan du bekräfta eller förneka att din lustighet hade med det att göra?

  Nå, så till min förvåning. Den härrör sig från två fakta:
  1) Dyslektiker har ofta problem med att skriva. Blandar ihop d och b och andra liknande småfel.
  2) Dyslektiker är in till döden trötta på att folk påpekar deras fel, och framförallt då folk gör sig lustiga över dem. ”Haha, du skrev salm! Psalm heter det!”

  Med DEN bakgrunden, tyckte jag ditt ”skämt” var extra opassande. Om det nu var det som var skämtet – istället för att jag ska fundera över vad den där föreningen står för, kan du ju svara på den enkla frågan istället?

  JAG hånar inte dyslektiker. JAG har full förståelse för problemet, och vet också vad dyslexi är. Det hade dock ingenting alls med min kommentar att göra. Jag säger inte HELLER att Pers skrivfel var dyslexi, men det var ett skrivfel. En sak jag har lärt mig när jag har umgåtts med dyslektiker är just att se bortom skrivfel och sådant, och koncentrera mig på vad personen har att komma med – och absolut inte göra mig lustig över slarvfel. Sånt brukar kunna sänka nivån rätt rejält…

   
 26. Wingren Tommy

  augusti 6, 2010 at 10:33 f m

  Nej, Henrik, det är du som inte förstår vad som var min huvudpoäng. Jag tror faktiskt du inte vill förstå. Som sagt, det gällde den här föreningens krav på att allt skall vara sakligt och korrekt, men själva kan de vara hur slarviga som helst. Självklart kan man påpeka detta utan att man därmed kränker dyslektiker, som du själv säger inte ens är inblandade.

  Med det anser jag denna fråga är färdigdiskuterad och fler inlägg kommer inte att bli publicerade på bloggen.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: