RSS

Månadsarkiv: juli 2010

Dyslexin alltmer ointressant för media, makthavare, skolfolk och forskare

Något som jag iakttagit de senaste åren är ett stigande ointresse för dysfunktionen dyslexi, både ur medias, makthavares, skolfolks och forskares synvinkel. Dyslexin faller helt enkelt alltmer i glömska och fokus för intresset blir istället ADHD och liknande fenomen.

Detta efter att ha studerat Föräldrakrafts pressmeddelande där de redovisar vad de skall göra i Almedalen. Inte en enda punkt där man redovisar det senaste från dyslexiforskningen eller något annat som kan vara spännande och intressant ur läs- och skrivsvårigheters horisont. Du kan själv studera e-postet: Klicka här.

Men faktum trots detta kvarstår: En stor minoritet har dyslexi; cirka 80 procent av alla inlärningssvårigheter i skolan beror på läs- och skrivbekymmer.

I det här är jag faktiskt (även om jag kan vara en obotlig optimist) mycket pessimistisk, eftersom jag väldigt länge sett tendensen. Dyslexin glöms, som sagt, alltmer bort!