RSS

Månadsarkiv: september 2010

Biologi fundamentet, men är det allt i bokstavsdjungeln som t ex ADHD?

Den biologiska forskningen och dess inverkan på all möjlig annan forskning är slående idag. Att det alltid finns en komponent biologi all mänsklig verksamhet är väl inte så kontroversiellt utan något nästan alla är medvetna om, vid närmare eftertanke.

Det som däremot är alarmerande är när biologisk forskning tar monopol på vetandet. Vi människor, ja, förmodligen alla varelser är så mycket mer än enbart fysisk biologi. Idag publicerades två artiklar som just har ett sådant, i varje fall implicit, anspråk.

Först skolläkaren och universitetslektorn Josef Milerad:

”1970-talets förenklade syn på sociala faktorer som förklaringsmodell är starkt förankrad i skolans värld. Det gör att skolhälsovården kan ha svårt att satsa på utredningar om dess kommunala chefer anser att neuropsykiatriska diagnoser snarare stig- matiserar än hjälper eleverna.” ( Svenska Dagbladet 30 september 2010)

Ett mantra som vi har hört till leda, tycker jag. Dock har man aldrig några referenser till vilka forskare man avser. Precis som idag, så hade man förmodligen forskare även då som hänvisade uteslutande till den biologiska faktorn.

Sedan ett forskarrön:

”Forskaren Anita Thapar vid universitetet i Cardiff har tillsammans med sina kolleger undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn med adhd i åldrarna 5–17 år och jämfört med över 1 000 personer utan diagnos.

De intresserade sig särskilt för flera gener, som styr den tidiga utvecklingen av hjärnan.

Forskarna fann att små delar av generna hade fallit bort, eller hakat upp sig, hos barnen med adhd. Detta var dubbelt så vanligt hos barn med adhd jämfört med dem utan diagnos.

Forskarna fick identiska resultat när de gjorde samma studie på Island hos drygt 800 barn med adhd och 35 200 utan diagnos.

De avvikande generna fanns bland annat vid kromosom 16, som tidigare har kopplats samman med både autism och schizofreni.” ( Dagens Nyheter 30 september 2010)

Frågan man ställer sig genast är: Fanns det inte individer med dessa gener som klarat sig utan ADHD-bekymmer? Det verkar så, men varför får då inte alla problem?

Artiklarna: Skolor hinder för tidig utredning Forskare: adhd har genetiska orsaker

 
11 kommentarer

Publicerat av på september 30, 2010 i ADHD, Damp, Diagnos, dyskalkyli, Dyslexi, Forskning

 

Nytt nummer ute NU! Ta en kik!

Nu har ett nummer av Dyslexia nätupplaga kommit ut.

Ta gärna en kik: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på september 4, 2010 i Nytt nummer ute NU!

 

Reepalu och Malmö vill fortsätta pressa lärare

Jag har här på bloggen kritiserat Malmös s k starke man, Ilmar Reepalu, eftersom han tar snabba beslut för att kontrollera lärare, vilka inte alla tycks göra sitt jobb, enligt honom. Sydsvenskan rapporterar nu hur Reepalu vill gå vidare:

”– Det har varit så mycket fokus på eleverna i skoldebatten. Elever som har bekymmer och som behöver hjälp. Jag tror faktiskt att vi också har lärare som behöver bättre hjälp och stöd för att fungera bättre i sin lärarroll, säger

Malmös finanskommunalråd Ilmar Reepalu (S).

Han fortsätter:

– Om en lärare inte funge­rar är det kommunens skyldighet som arbetsgivare att uppmärksamma det och se till att det sätts in fortbildning.

Ilmar Reepalu tycker att det behövs mer kunskap om hur lärarna funger­ar. Han har ett förslag: att man börjar föra statistik över hur enskilda lärares elever lyckas i de nationella proven.

– Då kan man se vilka lärare som klarar sig bra när man jämför med hur bra de fungerat i sitt pedagogiska uppdrag. Man kan se vilka lärare som behöver hjälp och stöd. Det här vet vi ingenting om idag. Det finns ingen sådan statistik vare sig i Malmö eller på Skolverket.” ( Sydsvenskan den 1 september 2010)

Lärare skall alltså kontrolleras in i minsta detalj. Hur vore det att ha samma hårda och närgångna granskning av politiker? Särskilt en politiker som inte tycks veta någonting om skolan utan agerar oerhört populistiskt.

Att inte politiska beslut och åtgärder tycks behöva ordentliga faktaunderlag, finner jag anmärkningsvärt. Hur långt skall Malmös politiker få gå i sin iver att klämma åt och pressa lärare? Något folkligt uppror lär vi inte få se.

(Fotograf: © Atelje Brorson)

Artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på september 2, 2010 i lärare, Makthavare, Skolan