RSS

Kategoriarkiv: ADHD

Få journalister på presskonferensen. En fråga till ministern…

Få journalister på presskonferensen. En fråga till ministern som tillsatt en ny utredning.

Vad kan ett sådant massmedialt ointresse ha handlat om? Jo, kära bloggläsare. Det handlade om funktionsnedsättning och arbetsmarknad. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström presenterade en ny utredare och ett nytt utredningsdirektiv idag på en presskonferens,  klockan 10.30.

Det var ett fåtal journalister på plats, vilka nog kunde räknas på ena handens fingrar. En(1) journalist ställde en fråga. Det handlade om något så viktigt som ”de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga”.

Detta ointresse för dysfunktion, både hos lärare och rektorer, men också hos massmedia är enligt mig väldigt allvarligt. Det drabbar dem med olika former av dysfunktion eftersom de sannolikt aldrig får det stöd och den hjälp de behöver och inte heller de lyft som de framförallt behöver. De skall tydligen vara på fortsatt undantag i vårt samhälle.

De flesta borde skämmas här!

(Foto ovan av Hillevi Engström: Johan Ödmann)

 

Vilken forskning då Valtersson(MP) och andra politiker

Ofta hänvisar politiker till forskning på ett mycket diffust sätt. De gör oftast dessa hänvisningar utan att uppge någon källa. Misstanken är stor att de gör denna hänvisning utan egentligt stöd i forskningen, men att de därmed ger sin egen skolpolitik större tyngd, kanske på falska grunder.

Nu senast är det miljöpartiets Mikaela Valtersson, tidigare talesperson i skolpolitiska frågor, som skriver i debatten om katederundervisning i SVD:

Aktuell forskning visar att eleven måste vara i centrum, att läraren måste kunna motivera eleven och att det är avgörande att läraren ständigt ger återkoppling och på så sätt bidrar till ett utvecklat lärande.” ( Svenska Dagbladet, den 18 mars 2011)

Vilken forskning avses som kan bekräfta denna självklarhet? Och vem vill inte få denna ideala utveckling av elever, men borde det inte undersökas mer ingående varför det många gånger inte blir så? Jag tycker att MP och Valtersson är mycket naiva i skolfrågor.

Läs hela debattinlägget: Klicka här!


 

Den ständiga kränkningen av människor med s k psykisk ohälsa

Johannes Forsblom tar upp en väldigt angelägen frågeställning på Newsmill idag. Han skriver:

”Jag lider själv av en bipolär borderlinesyndrom med autistiska drag som inte är så lätt att diagnostisera eller att sätta en ettiket på.

Men jag blir alltid ledsen när kvällspressen använder ord som ”galen” och ”tokig” när en gärningsman har begått ett hemskt brott, med total brist och medkänsla för alla som lider av en psykisk sjukdom. Faktum är att media uppmuntrar oss till att tro att schizofreni och andra psykiska sjukdomar är farliga för allmänheten genom att de uppblåser en ogrundad rädsla och att de avhumaniserar alla som lider av en psykisk sjukdom som om de vore monster eller icke-mänskliga.”

Hela artikeln: Klicka här!

Det är verkligen bra att detta poängteras av någon som själv är drabbad av det som numera benämns som psykisk ohälsa. Det är nämligen upprörande hur dessa människor framställs i massmedia. Deras problem förvärras då sannolikt och ingen tar ansvar för detta.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på februari 19, 2011 i ADHD, Autism, Damp, Diagnos, dyskalkyli, Dyslexi, massmedia

 

Ni som undrar över felaktig placering i särskola, kan här få en förklaring

Neurologerna är som vanligt intresserade att sjukdomsstämpla bristande resultat i skolan. De drar sig ej heller från att benämna detta utvecklingsstörning, vilket förklarar den felaktiga placeringen i särskola. De drar sig m a o inte från att allvarligt kränka unga människor, vilket självklart ger men för livet. Försiktighet är inget som ligger för neurologerna som yrkeskår, tyvärr!

Detta efter att ha läst gårdagens debattinlägg i SVD:

”Elever med en kvot understigande 70 kan ha en lindrig utvecklingsstörning om de också har svårigheter att klara de dagliga aktiviteter som förväntas utifrån åldern. IQ i området mellan cirka 70 och 85 brukar betecknas som svag teoretisk begåvning.

En avgörande fråga är vilken IQ som krävs för att klara målen i skolan? Är målen utformade så att elever med svagare teoretisk begåvning ska klara dessa, eller krävs egentligen en IQ överstigande 85? En stor andel elever med svag teoretisk begåvning har samtidigt även koncentrationssvårigheter som ytterligare nedsätter deras förmåga till inlärning, läsning och matematiska beräkningar.

Det handlar om stora grupper; statistiskt utgör elever med en svag teoretisk förmåga cirka 13–14 procent och stora koncentrationsproblem har cirka 5 procent av skolelever. Det handlar således om några elever i varje klass.”

De har en ”lösning”: ”Det behövs ett fokus på kärnfrågan: elevers olika förutsättningar för teoretisk inlärning. Vi behöver identifiera dem med ökat behov av pedagogiskt stöd och vi behöver en skola som även anpassar högstadiet till dem med en mer praktisk än teoretisk begåvning. I den processen behövs samverkan inom elevhälsoteam i skolan och för vissa elever kan en kompletterande bedömning på specialiserade mottagningar inom sjukvården behövas.”

Artikeln: Klicka här!

Jag säger i motsats till ovan att det mest behövs av allt: Befria oss från neurologernas inblandning i pedagogiska frågor och överlåt detta till riktiga experter på pedagogik!

Jag menar dock, som sagt, att här har vi förklaringen till att elever felaktigt har placerats i särskolan, eftersom de här debattörerna även kan tänka sig att individerna som befinner sig inom normalfördelningen kan få diagnosen lindrig utvecklingsstörning.

Gör något NU emot detta ”expertförtryck”!

 

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på januari 23, 2011 i ADHD, Autism, Damp, Diagnos, dyskalkyli, Dyslexi, Forskning

 

Den ensidigt underdåniga respekten för ”forskningen” bör upphöra

Här på bloggen har jag fått mycken kritik för att jag vågar ifrågasätta främst logopederna, men också de riktiga ”översteprästerna” neurologerna som uttalar sig i alla företeelser som finns, från bantning till dyslexi. De är utbildade och deras utbildning sägs bygga på erkänd forskning. Vad de sedan gör kan aldrig ifrågasättas. Denna underdånighet måste upphöra om vi skall lösa alla de gåtor som ligger bakom de dysfunktioner som en del elever uppvisar.

Något att tänka på för den som i kommentarerna okritiskt försvarar logopeder och läkare: Nu utreds det fusk som har uppdagats i autism forskningen:

Har medverkat i misstänkt bluffstudie om vaccin och autism

Alla forskare, bland dem flera svenskar och KI-professorn Anders Ekbom, som medverkat i publikationer med Andrew Wakefield kan komma att granskas.

Wakefield skrämde i en studie världens föräldrar med att barn som fått trippelvaccin utvecklat autism.

Nu har tre redaktörer på tidningen British Medical Journal, BMJ, som konstaterat att Wakefields studie var en bluff, begärt att alla vetenskapliga artiklar som han har medverkat i ska gås igenom. De har fått ett preliminärt ja.

En av dem som kan komma att synas är professorn i epidemiologi vid Karolinska Institutet Anders Ekbom, skriver Upsala Nya Tidning.

Mellan 1994 och 2003 medverkade Ekbom i sju artiklar där Wakefield var medförfattare. Men han är inte orolig för en granskning.” ( Aftonbladet, 23/1-11)

Artikeln: Klicka här!

Ekbom är vid det lärosäte, Karolinska Institutet, där även Martin Ingvar tjänstgör och som skriver böcker om företeelser där han definitivt inte är expert.

Det vore välkommet om fler forskare blev granskade. Vi måste nämligen ha en hård och kritisk diskussion på alla nivåer i samhället när det gäller det här. Det gäller våra barn och då duger det inte att med missriktad välvilja hålla en del dåliga yrkesutövare om ryggen.

Mer om autism-skandalen:

Svenska forskare granskas

Fanatisk tro drev vaccinbluff

Hur resonerade ni? Svd frågade föräldrar

 

 

GOD FORTSÄTTNING PÅ ER ALLA!

Nu är det nytt år, 2011. Det skall bli spännande att se vad detta år kan ge för dem med olika former av dysfunktioner. Vi hoppas på att det händer något väldigt positivt, eller hur?

God fortsättning på er alla läsare av denna blogg!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på januari 1, 2011 i ADHD, Autism, Damp, Dyslexi

 

Nya fakta om ADHD. Vad säger detta oss?

Pressmeddelande från Karolinska institutet idag:

”Långtidsdömda män inom Kriminalvården har överraskande ofta tidigare okänd och obehandlad ADHD trots att de haft betydande problem sedan barndomen. Detta har forskare vid Karolinska Institutet kunnat konstatera i en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry”

Vad säger detta oss?

 

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på december 30, 2010 i ADHD

 

Var finns problemet egentligen?

Läs idag i information.dk:

”Lærerne ser hver tredje dreng i skolen som problematisk, viser undersøgelse lavet for regeringens skolerejsehold. Men det er skolen – ikke drengene, der har et problem, konstaterer rapporten, der bakkes op af forsker. Lærerformand erkender problemet: Vi har fået lavet en for boglig skole”

Artikeln diskuterar var problemet ligger, hos eleven, hos lärarna eller hos skolan som system. Skolan och lärarna har en tendens att lägga bekymret hos och i eleven. Men var tredje pojke i de danska skolorna kan inte ha sådana problem inom sig så att de inte klarar skolan och varför skulle det nästan enbart gälla pojkar och inte flickor?

Ingen mig veterligt har sett noggrant på skolorganisationen och verkligen tagit reda på hur själva systemet kan tänkas ha ansvar för att inte alla lär sig i skolan. Detta gäller såväl Danmark och som Sverige och är sannolikt ett internationellt problem.

Läs hela denna viktiga artikel: Klicka här!

 

Viktig frågeställning i ännu nyare nummer på väg ut

Ett nytt nummer av Dyslexia nätupplaga har precis kommit. Men även 8/2010 är på väg ut. Vi är nämligen försenade i utgivningen. Tyvärr!

En viktig frågeställning i nya numret, 8/2010 med anledning av att ställa diagnos:

Diagnos för vem – samhället eller eleven?

Häng med i denna diskussion om dysfunktioner som är så väsentlig för nästa generationer av aktiva människor. Skall fler och fler bli handikappade av en profession som många gånger inte gör sitt bästa eller ens är utbildade för uppgiften? Vilken skada kan inte dessa göra?

 

ADHD, en fråga om mognad?

Vi är många som kritiserat medicinering av dysfunktioner som ADHD. Nu visar nyare forskning att vi kan ha haft rätt att det handlar om mognad i hälften av fallen. Så här rapporterar t ex Aftonbladet med anledning av en amerikansk studie:

”Samma slutsats drar svenska forskare i Lund som följt 57 barn med diagnosen adhd under tio år. När barnen gick i årskurs 1 och 2 fick deras lärare och föräldrar skatta deras adhd-symtom på en så kallad Connor-skala. Samtidigt undersöktes barnen skelettålder, ett mått på deras fysiska mognad. När barnen gick i årskurs åtta samt det år de fyllde 17 upprepades hela undersökningen.

Det visade sig då att de barn som växt ifrån sina adhd-symtom i högre grad mognat även rent kroppsligt.

– Lite oväntat ger studien stöd åt att adhd hänger ihop med en allmän omogenhet, även en rent kroppslig sådan, sa Peik Gustafssonen en av forskarna bakom den svenska studien när han presenterade resultaten på Läkarstämman tidigare i dag.”(Aftonbladet den 1 december 2010)

Frågan är om inte något liknande kan upptäckas när det gäller dyslexi. Flera som har fått diagnosen dyslexi, där definitionen varierar betänkligt mellan olika diagnosställare, eftersom många som endast har problem med stavning, s k dåliga stavare, har fått diagnosen.

Artikeln: Klicka här!

 
2 kommentarer

Publicerat av på december 4, 2010 i ADHD, Diagnos, Dyslexi

 

Dyslexia nätupplaga på Facebook

Upptäck Dyslexia nätupplaga på Facebook:

 

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på november 9, 2010 i ADHD, Autism, Damp, Diagnos, dyskalkyli, Dyslexi, Forskning

 

Gillberg förlorade i Europadomstolen och vad gör man då?

”Professor” Christopher Gilleberg förlorade i Europadomstolen:

Idag stod det klart att han inte fick rätt i Europadomstolen heller. Den anser inte att Sverige brutit mot de två artiklar i Europakonventionen som Gillberg åberopade och som domstolen valde att pröva.” (SVD, den 2 november 2010)

Bör inte då staten och regeringen drar tillbaka denna mans professur, som han antagligen förvärvat på oriktiga grunder, genom att överdriva sina resultat, vilka han ej vågade öppna för granskning. Detta borde få vem som helst misstänksam att det inte står riktigt rätt till.

Det är ju en man som mycket kvickt anser sig vara expert på ett område, också på dyslexiområdet där han har mycket, mycket grunda kunskaper och förlitar sig helt och hållet på andra forskare.

Hur många fler sådana här ”falska” professorer har regeringen utnämnt?

Hela artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på november 2, 2010 i ADHD, Damp, Diagnos

 

Biologi fundamentet, men är det allt i bokstavsdjungeln som t ex ADHD?

Den biologiska forskningen och dess inverkan på all möjlig annan forskning är slående idag. Att det alltid finns en komponent biologi all mänsklig verksamhet är väl inte så kontroversiellt utan något nästan alla är medvetna om, vid närmare eftertanke.

Det som däremot är alarmerande är när biologisk forskning tar monopol på vetandet. Vi människor, ja, förmodligen alla varelser är så mycket mer än enbart fysisk biologi. Idag publicerades två artiklar som just har ett sådant, i varje fall implicit, anspråk.

Först skolläkaren och universitetslektorn Josef Milerad:

”1970-talets förenklade syn på sociala faktorer som förklaringsmodell är starkt förankrad i skolans värld. Det gör att skolhälsovården kan ha svårt att satsa på utredningar om dess kommunala chefer anser att neuropsykiatriska diagnoser snarare stig- matiserar än hjälper eleverna.” ( Svenska Dagbladet 30 september 2010)

Ett mantra som vi har hört till leda, tycker jag. Dock har man aldrig några referenser till vilka forskare man avser. Precis som idag, så hade man förmodligen forskare även då som hänvisade uteslutande till den biologiska faktorn.

Sedan ett forskarrön:

”Forskaren Anita Thapar vid universitetet i Cardiff har tillsammans med sina kolleger undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn med adhd i åldrarna 5–17 år och jämfört med över 1 000 personer utan diagnos.

De intresserade sig särskilt för flera gener, som styr den tidiga utvecklingen av hjärnan.

Forskarna fann att små delar av generna hade fallit bort, eller hakat upp sig, hos barnen med adhd. Detta var dubbelt så vanligt hos barn med adhd jämfört med dem utan diagnos.

Forskarna fick identiska resultat när de gjorde samma studie på Island hos drygt 800 barn med adhd och 35 200 utan diagnos.

De avvikande generna fanns bland annat vid kromosom 16, som tidigare har kopplats samman med både autism och schizofreni.” ( Dagens Nyheter 30 september 2010)

Frågan man ställer sig genast är: Fanns det inte individer med dessa gener som klarat sig utan ADHD-bekymmer? Det verkar så, men varför får då inte alla problem?

Artiklarna: Skolor hinder för tidig utredning Forskare: adhd har genetiska orsaker

 
11 kommentarer

Publicerat av på september 30, 2010 i ADHD, Damp, Diagnos, dyskalkyli, Dyslexi, Forskning

 

Amerikansk studie bekräftar det många av oss misstänkt kring ADHD

Debatten blir ibland högljudd när det gäller de s k pedagogiska diagnoserna eller bokstavsdiagnoserna som ADHD. Många är vi som ifrågasatt psykiatrins rätt att handikappstämpla en stor minoritet.

Idag rapporterar Dagens Nyheter om en ny amerikansk studie som tyder på att många elever fått fel diagnos, vilket man misstänkt under lång tid från seriösa kritiker som sociologen Eva Kärfve och barnläkaren Leif Elinder.

Läs DN-artikeln: Klicka här!

Detta kan säkerligen även gälla andra svårställda diagnoser, som t ex dyslexi. Märkligt att läkare, psykologer och andra aktörer inte är mer rädda om våra unga utan gärna vill förse dem med en stämpel, vilken inte är så bra att ha eftersom det inte görs så mycket åt det ändå. Bättre, tror jag, om de sluppit sin diagnos.

Men många har ju intresse av att vidhålla myten om hur fint det är att få en diagnos som sannolikt påverkar den som får diagnosen i inledningen när man inte riktigt är medveten om och vet konsekvenserna. Egentligen handlar det, som alltid, om pengar och försörjning för många människor i samband med detta, vilket jag påpekat tidigare. Något reellt intresse, för dessa ungdomars egen skull, finns inte som jag ser det utan som födkrok för relativt många aktörer.

 

Ung intelligent man kritiserar Björklund på Newsmill

Jan Björklund tycks inte ha så stor inriktning på elever med behov av särskilt stöd, som jag påtalat några gånger här på bloggen. Det är därför härligt att se att denna kritik som jag haft väldigt länge, delas av en ung man med dysfunktion. Denna intelligenta unge man,Alexander Forselius, skriver så här på Newsmill:

”Vet hur det är i skolan som aspergare. man behöver mycket stöd, är inte dålig i skolan på något sätt, tvärtemot, men konstruktionen på uppgifter och undervisning verkar bara vara gjorda för ”normala” men inte ens det – det var väldigt oflexibelt på högstadiet. Tack vare duktiga lärare och skolledning som gjorde allt klarade jag det. På gymnasiet behöver jag numera inte vara i skolan, kan plugga in de kunskaper jag behöver genom att använda metoder som fungerar för mig – datorn, 3d-animation och internet. Allt det här vill Björklund bokstavligen bränna upp i förmån till rå faktastudier som bara irriterar huvudet och gör en ännu mera orolig.

Många mår inte bra av att bara arbeta monotomt. Många behöver göra något mera kreativt för att kunskaperna ska fastna. Att göra något konstruktivt med de kunskaper man ska lära in är som att äta smör som pålägg (som då är det konstruktiva i det hela, som att göra film eller att skriva en intressant rapport) på ett bröd. Björklunds politik verkar syfta på att man ska äta bara smör i en stor smet, och det ju alla då får man ont i magen och spyr.

Vet hur det är i skolan som aspergare. man behöver mycket stöd, är inte dålig i skolan på något sätt, tvärtemot, men konstruktionen på uppgifter och undervisning verkar bara vara gjorda för ”normala” men inte ens det – det var väldigt oflexibelt på högstadiet. Tack vare duktiga lärare och skolledning som gjorde allt klarade jag det. På gymnasiet behöver jag numera inte vara i skolan, kan plugga in de kunskaper jag behöver genom att använda metoder som fungerar för mig – datorn, 3d-animation och internet. Allt det här vill Björklund bokstavligen bränna upp i förmån till rå faktastudier som bara irriterar huvudet och gör en ännu mera orolig.
Många mår inte bra av att bara arbeta monotomt. Många behöver göra något mera kreativt för att kunskaperna ska fastna. Att göra något konstruktivt med de kunskaper man ska lära in är som att äta smör som pålägg (som då är det konstruktiva i det hela, som att göra film eller att skriva en intressant rapport) på ett bröd. Björklunds politik verkar syfta på att man ska äta bara smör i en stor smet, och det ju alla då får man ont i magen och spyr.”

(Ursäkta Newsmill för ett långt citat.)

Frågan är dock om Alexander och jag samt många andra får gehör för vår kritik som resulterar i verklig förändring på långsikt. Jag tror nämligen inte det. Den rödgröna oppositionen var absolut inte mycket bättre när de samarbetade och utgjorde regeringsunderlag. Vi kommer sannolikt att dra det kortaste strået och något verkligt folkuppror lär vi inte få se.

Artikeln: Klicka här! Läs den! Den är mycket viktig!

(Foto: Nina Gergi)

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på juni 22, 2010 i ADHD, Autism, Damp, Diagnos, dyskalkyli, Dyslexi

 

Det är inte bättre i England. De med inlärningsproblem diskrimineras

Guardian rapporterar om National Health Service som sköter den offentliga sjukvården i Storbritannien:

”Almost half of doctors and a third of nurses said they had witnessed a patient with a learning disability being treated ”with neglect or a lack of dignity or receiving poor quality care”, according to a survey by a leading charity out today.

The opinion poll of 1,000 NHS staff by Mencap, which campaigns on behalf of people with learning disabilities, shows a pattern of poor care for some of society’s most vulnerable patients.

Almost four out of 10 doctors said that people with a learning disability are discriminated against in the NHS – and 46% said they received a ”poorer standard” of healthcare than the rest of the population. There are about 1.5 million people in Britain with learning disabilities, the best known is Down’s syndrome.

Almost half of doctors and a third of nurses said they had witnessed a patient with a learning disability being treated ”with neglect or a lack of dignity or receiving poor quality care”, according to a survey by a leading charity out today.


The opinion poll of 1,000 NHS staff by Mencap, which campaigns on behalf of people with learning disabilities, shows a pattern of poor care for some of society’s most vulnerable patients.
Almost four out of 10 doctors said that people with a learning disability are discriminated against in the NHS – and 46% said they received a ”poorer standard” of healthcare than the rest of the population. There are about 1.5 million people in Britain with learning disabilities, the best known is Down’s syndrome.” ( Guardian, den 21 juni 2010)

Att ignorera människor med olika former av inlärningsproblem och dysfunktioner tycks vara världsvid. Det som borde göras var att FN tog ordentliga krafttag men då måste de också ha makt vilket de tyvärr inte har idag.

Artikeln: Klicka här!

 

På måndag händer det, den pedagogiska skolmångfalden stoppas

På måndag lär riksdagen klubba den nya skollagen. Den innebär att endast utbildade och behöriga lärare får undervisa och sätta betyg, vilket är bra. Men det kan också göra att den viktiga pedagogiska mångfalden upphör. Så har Waldorfutbildningen problem när de inte längre kan samarbete med lärarhögskolan i Stockholm, som numera tillhör universitetet. Waldorfskolorna kan stå utan lärare om några år och tvingas lägga ned sin verksamhet.

Den något obskyra organisationen Vetenskap och folkbildning(VoF), bekämpar den alternativa pedagogiken eftersom VoF vill att allt skall vara vetenskapligt belagt, som om människor och deras beteende vore likt en maskin eller en dator. Här en insändare i deras tidning Folkvett:

”Undervisningen i Waldorfskolor utmärks bl a av att eleverna tillverkar sina läromedel själva. Elever med svårigheter att forma bokstäver har alltså inga förebilder i läroböcker att utgå från. Kreativitet betonas men på bekostnad av struktur och lättöverskådlighet. Vi fann efter en tid att vår son inte alls fick den hjälp han beh6vde och påtalade hans svårigheter. Från skolans sida bagatellisera dem man detta på ett häpnadsväckande sätt.”(Folkvett 2/1993, s7)

Att inte barn med särskilda behov skulle kunna och ha hjälp av att skapa sitt eget läromedel, förstår jag inte riktigt. Självklart mår alla barn och elever bra av att få vara kreativa. Tvärtom kan de på det sättet finna egna vägar till läs- och skrivförmågan vilket kan vara mycket bättre än att en lärare skall tvinga på dem något konstgjort sätt.

Sedan är oförstående inför dyslexi inte bara kopplat till waldorfpedagogik utan oförståelsen kan dyka upp överallt i skolans värld. Men detta ser inte den här enögda föreningen.

Läs mer om måndagens eventuella beslut och Waldorf i dagens SVD: Klicka här!

 

Varför är inte all mobbning och diskriminering förbjuden?

På Newsmill skriver Jörgen Krüsell bland annat  detta med anledning av DN-journalisten Zarembas artikelserie om vuxenmobbning:

”Anställd med kraftig dyslexi blir beordrad att skriva protokoll när det är personalmöte.”

Osökt kommer jag att tänka på alla elever med dyslexi som blivit tvingade att läsa högt i klassrummet. Man skulle tro att sådant hände för väldigt länge sedan när man också tvingade vänsterhänta att skriva med ”rätt” hand, men jag får rapporter om detta med jämna mellanrum.

Sedan kan man undra varför inte all mobbning och diskriminering är förbjuden i lag. Dessutom som Krüsell mycket riktigt påpekar är det mycket svårt att bevisa att man är mobbad eller diskriminerad.

Jag misstänker att det ligger på något sätt inlagt i systemet att någon eller några skall systematiskt ställas åt sidan. Istället borde det vara inbakat i samhällskroppen att förhindra alla kränkningar av medborgarna.

Läs Jörgen Krüsells viktiga artikel: Klicka här!

 

Hur inkludera alla i den svenska skolan?

Aldrig tidigare har denna fråga varit viktigare: Hur skall vi göra för att inkludera alla i den svenska skolan? I dagarna har regeringen föreslagit att om man läser andra språk än engelska i grundskolan, skall detta ge meritpoäng. Dagens Nyheter skriver idag:

I går berättade utbildningsminister Jan Björklund att regeringen vill göra liknande förändringar inom grundskolan. De som väljer att läsa spanska, tyska eller franska ska även där få extra meritpoäng.

Sexton ämnen är annars det högsta antalet ämnen som kan räknas med, vilket ger maxpoängen 320. Men enligt förslaget ska elever som väljer ett andra främmande språk till värdet av de 16 ämnena kunna lägga betygsvärdet för sin språkkurs. Därmed blir den nya maxnivån 340 poäng.

Alla typer av tidiga val innebär att några elever fattar okloka beslut som de senare får anledning att ångra. Ett alternativ till att ge andraspråken meritpoäng hade därför kunnat vara att göra det obligatoriskt att studera ett sådant ämne.

Men även om man då kunde undvika en del felval skulle priset sannolikt bli att fler elever än i dag missade godkänt i något av kärnämnena. Regeringen har därför en god balans i sitt förslag. Den gör det uppenbart för alla att studier i ett andra främmande språk är det kloka valet, det som lönar sig betygsmässigt. Men den stänger inte möjligheten för dem som kämpar för att uppnå godkänt i kärnämnena att i stället lägga tiden på att förbättra kunskaperna i svenska och engelska.

Ett andra främmande språk är inte lika nödvändigt som engelska. Men det är viktigt. Och just det kommer med de föreslagna ändringarna att speglas i grundskolans regler för meritvärdering.” ( Dagens Nyheter den 15 juni 2010)

Och det är än viktigare att regering och riksdag funderar över hur alla elever skall kunna klara godkända kurser i grundskolan och dessutom ha möjlighet att också få extra meritpoäng. Men här är den annars så talföre Jan Björklund märkligt tyst. Ja, han vågar inte ens bli intervjuad i Dyslexia nätupplaga om den här saken.

Artikeln: Klicka här!

(Foto: Nina Gergi)

 

Viktigt pressmeddelande idag

I dag kom det ett mycket viktigt pressmeddelande till redaktionen. Det är Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Riksorganisationen Unga Synskadade, som slår larm. Här ett ganska långt utdrag ur det:

”Den 1 januari 2009 fick vi en ny diskrimineringslag i Sverige. Men lagen tog inte upp hur man skulle hantera bristande tillgänglighet.  Frågan har sedan utretts av Hans Ytterberg vars förslag som nu kommer att skickas ut på remiss. Ytterberg föreslår att ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen.  Det innebär att den som underlåter att vidta åtgärder för tillgänglighet ska kunna dömas för diskriminering.

Men den 27 maj skickade Integrations- och jämställdhetsdepartementet ut ett pressmeddelande om att ytterligare utredningar nu ska göras.  Nyamko Sabuni skriver:

”Innan det blir aktuellt med lagstiftning kommer ett uppdrag ges till en statlig myndighet att ytterligare belysa de kostnader som kan uppstå för privata och offentliga aktörer. Remissvaren på Ytterbergs utredning och den kompletterande kostnadsberäkningen kommer att vägas samman innan regeringen lägger fram lagförslag till riksdagen.”

Nyamko Sabuni Foto: Pawel Flato

Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Riksorganisationen Unga Synskadade reagerar starkt emot detta förfarande. Vi anser att regeringen förhalar frågan.

Vems intressen går regeringen när man återigen hänvisar till att kostnaden för våra mänskliga rättigheter ska utredas? Åren går, löften ges och förhoppningarna väcks. Nya kapitel skrivs i tegelstenen ”konsten att skjuta en fråga framför sig”.

Nu ska åter en utredning presenteras med motiv för att otillgänglighet ska betraktas som diskriminering. Men, diskrimineringen har ett pris. Vilket tycks vara svårt att räkna fram, då utredning efter utredning får underkänt på denna punkt. Är det inkompetenta utredare eller finns det intressen som motverkar våra mänskliga rättigheter?

Alla politiska partier är för en lagreglerad rätt för oss att kunna ta oss in i offentliga lokaler, ta del av serviceutbud och få samma möjligheter till information som andra människor. Men haken är att det ska vara rimligt och till skäliga kostnader. Vi undrar om man kan ha realisation på mänskliga rättigheter?”(Pressmeddelande den 10 juni 2010)

Detta kan naturligtvis gälla alla med dysfunktioner och i retoriken menar man sig värna sig dessa grupper men i praktiken är det mycket skralt, från regering till skolor och myndigheter ute i kommunerna. Det är långt ifrån en prioriterad fråga. Man satsar endast när man är tvungen och tydligen är inte ens ett valår press nog.

Det måste nog till ett folkligt uppror men hur skall det komma till stånd när det endast gäller en minoritet av befolkning, dock en betydande andel?

 

Viktig artikel i Sydsvenskan idag

Barnläkaren Leif Elinder är en av väldigt få medicinare som länge har opponerat sig emot att allt fler människor och särskilt barn och ungdomar får en psykiatrisk diagnos idag. Det är ju t o m så illa att vara allmänt bråkig har en diagnos nu för tiden. Elinder skriver bland annat:

”På ett raffinerat sätt diskvalificeras det stora flertalet av befolkningen från samtalet om orsakerna till de psykosociala problemen i samhället. Därmed utestänger man också en stor del av befolkningen från en öppen debatt om en av våra viktigaste samhällsfrågor, nämligen samhällsinstitutioners ambitioner att med medicinska ingripanden styra sociala problem och avvikelser.”(sydsvenskan, den 1 juni 2010)

Det är viktigt att även kritiska röster från läkarhåll kommer fram och inte tystas av den konformism som är alltför vanlig i vårt nuvarande samhälle.

Artikeln: Klicka här!

 
1 kommentar

Publicerat av på juni 1, 2010 i ADHD, Autism, Damp, Diagnos, dyskalkyli, Dyslexi, Forskning

 

Stöd eller inte, det är frågan för Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet FMLS protesterar enligt tidskriften Föräldrakraft emot den nya skollagen.

Motiveringen är att nya skollagen anger att stödet bara måste ges upp till nivån ”godkänd”.
- För en elev med funktionsnedsättning kan specialpedagogiskt stöd dras in så fort man når godkändnivå. Sedan måste eleven ånyo gravt misslyckas för att stödet åter skall sättas in. Regeln kan även innebära att de hjälpmedel eller anpassade läromedel eleven fått, dras in så fort eleven nått godkändnivå, skriver förbundet i ett brev till utbildningsministern och riksdagen.”

( Föräldrakraft den 26 maj 2010)

Dyslexiförbundets överreagerar nog eftersom elever med behov av särskilt stöd har rätt till olika former av hjälpmedel. Vad som avses är nog en remissinstans’ tolkning av den nya lagen:

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Barnombudsmannen vänder sig dock mot skrivningen om att en elev ska ha rätt att erhålla stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Enligt SPSM kan detta tolkas som att elever bara har rätt till särskilt stöd för att uppnå godkänt.” ( Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25, 286)

SPSM:s invändning tycks Dyslexiförbundet sedan ha anammat. Förbundet var ingen remissinstans men regeringen efterfrågade ändå Dyslexiförbundet FMLS om deras synpunkt. Så vitt jag kan se reagerade man inte då. Vaknande man nu i elfte timmen? I så fall är det som vanligt.

Tolkningen som SPSM och Dyslexiförbundet FMLS gör, kan vara felaktig eftersom elever med funktionshinder har rätt till olika former av stöd i skolan. Även med den nya skollagen.

Artikeln: Klicka här!

 

Fler och fler skolor tycks får kritik av Skolinspektionen. Hjälper det?

Igår var det dags igen att en tidning rapporterar att en elev med behov av särskilt stöd inte fått det bemötande och den hantering som denne har rätt till. Den här gången var det Norra Skåne som skrev bland annat:

Skolinspektionens bedömning är att skolan visserligen följt upp insatserna men brustit när det gäller utvärderingen. Detta kan ha inneburit att det inte funnits tillräckligt med underlag för att kunna göra en tillräcklig och korrekt bedömning av stödinsatserna. Skolinspektionen menar också att när en åtgärd inte visar sig ha önskad effekt måste nya åtgärder utarbetas och prövas.

I åtgärdsprogrammen framgår det att målet är att eleven ska få godkänt i samtliga ämnen. Däremot framgår det inte hur skolan ska stötta eleven så att han uppnår dessa mål.
Skolan har även brustit när det gäller att utarbeta åtgärdsprogram. Något sådan finns inte i samband med den extra undervisning i kärnämnena som gavs i slutet av förra terminen. Skolinspektionen anser inte heller att skolan har beaktat andra möjligheter för eleven att tillgodogöras sig utbildningen i fysik och kemi innan beslutet om anpassad studiegång fattades.(Norra Skåne,de 6 maj 2010)

Det verkar vara fler och fler skolor som får kritik av Skolinspektionen. Men den kritiken kan kommunen, i det här fallet Osby kommun, som bekant strunta i. Skolinspektionen har inga som helst sanktionsmöjligheter, vilket vi på Dyslexia nätupplaga fått bekräftat i en intervju med Skolinspektionen, så frågan är om deras kritik verkligen hjälper. Dyslexia 1/2010-Klicka här!

Hela artikeln i Norra Skåne: Klicka här!

 

En stor minoritet elever trivs inte i den kommunala skolan

Med tanke på diskussionen i kommentarerna till mitt förra inlägg om waldorfskolorna, är det intressant att ta del av en forskares synpunkter kring den kommunala skolan och att en så stor del av eleverna inte trivs i skolan. Skånska Dagbladet skriver idag:

”Barnen och ungdomarna känner inte att lärarna lyssnar på dem, att skolarbetet berör dem.
– Dessa elever tyckte inte att undervisningen handlar om dem.

De har svårt att identifiera sig med skolarbetet, säger Lars Persson.

Slutsatsen har Lars Persson dragit genom att analysera den senaste elevenkäten, som barn och ungdomar i Lunds kommun har fått svara på.

Han har studerat resultatet som en del av sin forskning om demokrati i skolan, från förskola till gymnasium, som han påbörjade 2006. Arbetet har nyligen resulterat i en doktorsavhandling inom ämnet rättssociologi.

Som alltid när det handlar om människor är verkligheten komplicerad. Lars Persson ser två parallella spår. Dels finns det de elever som känner utanförskap, dels en annan grupp som befinner sig på en helt annan nivå.” ( Skånska Dagbladet, 25 april 2010)

Artikeln: Klicka här!

Eleverna som inte trivs och tycker att skolarbetet inte har med dem att göra, var så stor som  en tredjedel. Att föräldrar i det läget söker andra vägar för sina barn är helt logiskt och naturligt. Det kan vara en dyslexiskola; det kan vara en montessoriskola; det kan vara en waldorfskola etc etc.  Jag är alldeles övertygad om varje förälder som haft sådana här problem, vet vad jag talar om.

 

Verkliga skolalternativ saknas nog i det svenska skolväsendet idag

I dagens DN på debattsidan gör fyra kända profiler, bland annat komikern och skådespelaren Maria Lundqvist(tror jag i varje fall) ett viktigt inlägg i diskussionen kring eventuell lärarlegitimation. Det påpekar att det numera saknas en erkänd waldroftutbildning:

Under några år fanns det också möjlighet att genom Lärarhögskolan i Stockholm och Waldorflärarhögskolan utbilda sig till lärare och förskollärare med waldorfpedagogisk inriktning.

Tyvärr är det inte längre möjligt att påbörja en waldorflärarutbildning på högskolenivå. Med regeringens föreslagna yrkeslegitimation för lärare blir behovet av en lärarutbildning med waldorfpedagogisk profil ännu tydligare. Annars riskerar waldorfskolorna på sikt att stå utan legitimerade lärare. ( Dagens Nyheter den 25 april 2010)

Artikeln: Klicka här!

Inte minst är det väsentligt med flera alternativ för elever som har särskilda pedagogiska behov. Sådana verkliga alternativ saknas tyvärr nog idag. Och det är bra att kända personer utnyttjar sitt kändisskap på ett så här bra sätt.