RSS

Kategoriarkiv: Läkare

Den ensidigt underdåniga respekten för ”forskningen” bör upphöra

Här på bloggen har jag fått mycken kritik för att jag vågar ifrågasätta främst logopederna, men också de riktiga ”översteprästerna” neurologerna som uttalar sig i alla företeelser som finns, från bantning till dyslexi. De är utbildade och deras utbildning sägs bygga på erkänd forskning. Vad de sedan gör kan aldrig ifrågasättas. Denna underdånighet måste upphöra om vi skall lösa alla de gåtor som ligger bakom de dysfunktioner som en del elever uppvisar.

Något att tänka på för den som i kommentarerna okritiskt försvarar logopeder och läkare: Nu utreds det fusk som har uppdagats i autism forskningen:

Har medverkat i misstänkt bluffstudie om vaccin och autism

Alla forskare, bland dem flera svenskar och KI-professorn Anders Ekbom, som medverkat i publikationer med Andrew Wakefield kan komma att granskas.

Wakefield skrämde i en studie världens föräldrar med att barn som fått trippelvaccin utvecklat autism.

Nu har tre redaktörer på tidningen British Medical Journal, BMJ, som konstaterat att Wakefields studie var en bluff, begärt att alla vetenskapliga artiklar som han har medverkat i ska gås igenom. De har fått ett preliminärt ja.

En av dem som kan komma att synas är professorn i epidemiologi vid Karolinska Institutet Anders Ekbom, skriver Upsala Nya Tidning.

Mellan 1994 och 2003 medverkade Ekbom i sju artiklar där Wakefield var medförfattare. Men han är inte orolig för en granskning.” ( Aftonbladet, 23/1-11)

Artikeln: Klicka här!

Ekbom är vid det lärosäte, Karolinska Institutet, där även Martin Ingvar tjänstgör och som skriver böcker om företeelser där han definitivt inte är expert.

Det vore välkommet om fler forskare blev granskade. Vi måste nämligen ha en hård och kritisk diskussion på alla nivåer i samhället när det gäller det här. Det gäller våra barn och då duger det inte att med missriktad välvilja hålla en del dåliga yrkesutövare om ryggen.

Mer om autism-skandalen:

Svenska forskare granskas

Fanatisk tro drev vaccinbluff

Hur resonerade ni? Svd frågade föräldrar

 

Annonser
 

Ang diffusa diagnoser och läkare som fått överstepräststatus

Här på bloggen har flera som kommenterat undrat vad jag menar med diffusa diagnoser när det gäller ADHD/DAMP. Jo, jag kan exempelvis hänvisa till Christopher Gillberg, som många tycks uppleva som en auktoritet på området, vars fru, Carina Gillberg(docent och överläkare i Göteborg) beskriver ADHD så här:

”Symtomen skall vara kliniskt signifikanta och orsaka någon form av funktionsnedsättning. Enligt DSM-IV (APA 1994) skall åtminstone sex av nio symtom på uppmärksamhetsstörning(ouppmärksam på detaljer/slarvfel; svårt upprätthålla uppmärksamheten; lyssnar inte vid tilltal; följer inte givna instruktioner; svårt organisera uppgifter/aktiviteter; undviker uppgifter som kräver mental uthållighet; tappar ofta bort saker; lättdistraherad;glömsk) eller sex av nio symtom på överaktivitet-impulsivitet( svårt vara stilla; lämnar ofta sin plats; springer ofta omkring; svårt leka stillsamt; går ’på högvarv/är ’på språng’; pratar överdrivet mycket; kastar ur sig svar; svårt vänta på sin tur; avbryter/inkräktar på andra) föreligga i minst sex månader för att diagnosen skall anses säkerställd.”

DAMP beskrivs likartat: ”minst fyra av de nio symtomen på uppmärksamhetstörning ( se ovan, min anm) eller fyra av de nio symtomen på hyperaktivitet-impulsivitet( se ovan, min anm) för ADHD skall vara uppfyllda.”

( Gillberg & Hellgren, Barn- och ungdomspsykiatri, 2000, s 178)

Lägg märke till hur anpassad denna symtomuppräkning är till skolsituationen. Samma elever kan ju sedan vara helt annorlunda i hemmiljön där de verkligen kan vara fokuserade och koncentrerade på sitt dataspel eller en spännande film på TV. Kanske bör vi kalla dessa ”sjukdomar” för ”psykisk skolåkomma”.

Att jämföra detta med sjukdomar som diabetes där ”kroppen bildar otillräckligt med insulin”(NE) faller på sin egen orimlighet. Eller finns det diabetiker vars kroppar producerar mer insulin hemma?

Som jag påtalat tidigare, är det farligt, tycker jag, när man har en sådan övertro på psykiatriker att de nästan kan påstå vad som helst med hänvisning till bristande funktioner i en viss miljö, en översteprästliknande status. Glöm inte vad psykiatrin har använts till i historien, t ex det gamla Sovjetunionen där kritik av staten klassades som psykisk sjukdom.

Hjärnkampen i DN, lite påminnelse om Gillbergaffären: Klicka här!

 
3 kommentarer

Publicerat av på januari 10, 2010 i ADHD, Damp, Diagnos, Forskning, Läkare

 

Skydda barnen ordentligt när det gäller vissa läkare!

Idag rapporteras om att experter i USA reagerat på den ökande förskrivningen av läkemedel till bland annat barn som har ADHD:

”Medicinerna hör till den nya sortens antipsykotiska läkemedel. De är godkända för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom, depression och andra psykiska sjukdomar. De skrivs också i allt högre utsträckning ut till barn för icke godkänd användning, exempelvis för adhd, uppmärksamhetsstörning med överaktivitet.

FDA genomförde översynen av medicinernas användning på barn sedan en grupp utomstående experter i fjol krävt mer information om de långsiktiga effekterna. På tisdag kommer myndigheten att diskutera de nya rönen vid ett offentligt möte tillsammans med den gruppen.”( Dagens Nyheter, den 5 december 2009)

Det är skrämmande att man gör så här emot barn. Man använder kraftiga mediciner där man egentligen inte vet vilka konsekvenser och biverkningar de kan få och det till så tämligen diffusa diagnoser som ADHD.

Artikeln om detta i DN: Klicka här!

 
2 kommentarer

Publicerat av på december 5, 2009 i ADHD, Läkare