RSS

Viktig markering av Sanna Rayman idag i SVD

Jag har många gånger kritiserat läkare och andra experter, inte minst Martin Ingvar som kliver in på alla domäner utan specialistkunskap, och menat att de ofta endast skall bli bedömda för den åsikt de har precis som alla andra debattörer, men de utnyttjar sina titlar för att deras åsikt skall väga tyngre än alla andras. Därmed är de inga vidare demokrater i det här sammanhanget.

Sanna Rayman, ledarskribent på Svenska Dagbladet gör en liknande markering i gårdagens tidning:

”Att vi har experter är viktigt. De förser oss med oundgängliga fakta när vi ställs inför svåra och mångfacetterade frågor. Abortfrågan är en sådan. Men det är varken rimligt eller rätt när experter använder sin position för att be andra hålla tyst också i den moraliska dimensionen av frågan.

Läkare får förstås gärna delta också i den diskussionen, men då får de snällt ta av sig läkarrocken och sätta sig ner bredvid oss andra.”

Läs hel artikeln: Klicka här!

Mycket bra, Sanna! Det hade varit bra om ännu fler reagerar på detta ofog. En professor eller annan specialist är endast expert på de förhållanden som befinner sig inom den egna domänen, utanför denna är deras tyckande endast en åsikt som din och min.

 

Annonser
 

Förälder: Lita i väldigt liten grad på s k experter. Gå på din magkänsla och agera kraftigt emot dem som kränker ditt barn!

Den senaste tiden har vi sett flera fall av rena olagliga kränkningar av barn när de placerats i särskolan utan att ha utvecklingsstörning och helt emot både Barnkonvention och Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning(FN-konventioner som Sverige skrivit under). Den 19 maj rapporterar Skånska Dagbladet om ännu ett ytterst upprörande fall, igen får vi veta det genom pressen. Reportern skriver bland annat:

”I femman bestämdes att Fredrik skulle gå i integrerad särskola på Näsby skola.

– Jag gav med mig. Jag tänkte att de har expertis bakom sig och då måste de väl ha fattat rätt beslut, säger Sammi.

Carina var inte alls övertygad.

– Jag mådde mycket dåligt. Jag kände mig tvingad att skriva in honom. Jag såg att det var fel väg och ville ha en utredning. Jag kämpade med näbbar och klor. Det var så orättvist mot Fredrik. Jag såg att han var relativt normalbegåvad. Han åkte buss själv och gick på skytte med kompisarna.[…]

Under de tre år Fredrik gick på särskola utreddes han på barnhabiliteringen utan att man kom fram till något. Carina bad om att få honom utskriven, men fick inget gehör. I årskurs åtta kom beskedet: Fredrik är inte särskolemässig. I ett psykologutlåtande konstaterades att han har svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, men inga inlärningssvårigheter inom teoretiska områden. Den utredningen hade gjorts två år tidigare, men inte nått skolan eller föräldrarna.”( Skånska Dagbladet den 19 maj 2011)

Ni som i det här sammanhanget hävdar att utbildad personal alltid har rätt, hur tänker ni när vi får höra gång på gång att barn och ungdomar kränks på det här sättet? Skäms ni inte, Karolina, Sara Andersson, Erika, Maria, Elisabet Mohammar som är ledamot i styrelsen för Svenska Logopedförbundet och flera andra som kommenterat här? Att ha en övertro på personer som har utbildning, kan vara mycket förödande. När skall vi lära oss det och i varje enskilt fall också använda vårt sunda förnuft?

Förälder låt ditt sunda förnuft och din magkänsla styra för att skydda ditt barn! Utbildad personal som endast litar på sina eventuella kunskaper utan att använda sitt sunda förnuft kan nämligen skada ditt barn, helt i onödan.

 

Mycket bra artikel av Helena von Schantz på Newsmill angående friskolor och DN:s föga seriösa artikel

(Foto: Johan Ödmann)

Jag har tidigare kritiserat Helena von Schantz hyllning av utbildningsminister Jan Björklund, vars kunskaper kring skolan är ringa, här på bloggen, även om Björklund kan ha sina poänger. Nu har dock von Schantz skrivit en mycket bra betraktelse av friskolorna när hon på Newsmill , den 27 maj, bemöter Timbros Roland Poirier Martinsson artikel i DN den 23 maj, vars kunskaper kring friskolorna tycks vara nästan helt obefintliga.

Poirier Martinsson har aldrig hört talas om att flera friskolor endast är ute efter att tjäna penningar eller att dessa skolor i regel delar ut s k glädjebetyg. Men jag vet av personlig erfarenhet att det är så. Elever som aldrig skulle klara sig i den kommunala skolan lyckas i friskolan, främst då gymnasiet. Detta drabbar eleverna hårt, även om det är trevligt för dem att få fina betyg utan att ha kunskapen, eftersom deras bristande kunskaper visar sig längre fram när de söker arbete eller någon vidareutbildning.

Poirier Martinssons artikel borde aldrig ha blivit publicerad av en seriös tidning som Dagens Nyheter, men precis som bokförlagen publiceras numera allt som man tror säljer oavsett kvalité.

Läs båda artiklarna och återkom mycket gärna med kommentar. Ni vet ju att jag gillar tuff diskussion kring viktiga ting.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på maj 29, 2011 i Skolan, Skolledning

 

Skrivarkurs!

Nu har vi, på Wingrens Skrivinstitut, blåst liv i vår skrivarkurs från 90-talet och gjort den digital. Tipsa gärna om du känner någon som vill gå en kreativ kurs i skrivande. Ta en titt på kursen om du är nyfiken. Klicka på bilden nedan!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på maj 28, 2011 i Uncategorized

 

Nytt nummer och snart startar vi kurs i Kreativt Skrivande!

Nu har det nya numret 1/2011 äntligen kommit ut.

Kika lite genom att klicka på bilden nedan!

Inom kort startar vi också en spännande kurs i Kreativt Skrivande.

Håll utkik!

 

Jag hade nog rätt om logopeder och dyslexi!

I kommentarerna på mina inlägg här på bloggen om främst logopeder, har jag fått mycken kritik. Man har sagt att jag är okunnig, inte har tillräcklig kompetens för att ha en åsikt och att jag dumförklarar en hel yrkeskår etc etc. T o m logopedernas egen organisation har uttalat sig här om en specifik logoped, vars uttalanden om dyslexi tydde på b ristande kunskap om fenomenet på ett djupare plan, och sagt att denna logoped faktiskt var mycket kompetent utan att anföra varför man tyckte så.

Nu visar det sig att jag nog hade mer rätt än mina kritiker vill inse. Så här skildras hur en logoped utrett dyslektiker:

”I 26 av fallen misstänktes dyslexi och samtliga fick den diagnosen, vilket anses vara mycket anmärkningsvärt. Utredningarna har gjorts på kort tid, cirka tre timmar per patient, trots att rimlig uredningstid ska vara runt tolv timmar.

Utredningarna är dessutom mycket svåra att förstå och kan inte ligga till grund för nödvändiga insatser, vare sig i skolan eller för en vuxen patient. Inte ens andra logopeder säger sig förstå vad som står. Utredningarna anses vara fragmentariska med omotiverade moment och felaktigt utförda tester.

Men den granskade logopeden anser att patienter och eventuella föräldrar har så goda förkunskaper att de kan förstå vad som står. Hennes mål är att ‘så många som möjligt ska tycka att texten är givande’.”(Dagens Nyheter den 22 mars 2011)

Detta drabbar ju individer något oerhört. Det visar också att en utbildning inte är något som yrkesmannen eller yrkeskvinnan kan leva på i evinnerlig tid utan att följa med i den forskning som bedrivs, främst internationellt.

Läs hela artikeln: Klicka här!

 

 
8 kommentarer

Publicerat av på mars 27, 2011 i Dyslexi, Logopeder

 

Inte lätt det här med särskolan

Det är ju så att i särskolan skall det gå elever med utvecklingsstörning, vilken kan befinna sig på olika nivåer och kan därmed ha funktionsnedsättning i olika grad. Men flera elever placeras i dag i särskolan trots att de inte är utvecklingsstörda och har den formen av funktionsnedsättning, t o m har det hänt att dyslektiker placerats där, vilket jag uppmärksammat här på bloggen några gånger.

Den nya skollagen vill åtgärda detta och stadgar att den som går i särskolan skall ha någon form av utvecklingsstörning, antingen vid födelsen eller efter:

”Elever med autism eller autismliknande tillstånd ska tillhöra personkretsen för särskolan endast om de också har en utvecklingsstörning eller om de har ett betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.( Prop. 2009/10:165,s 3)

Detta reagerar föräldrarna på till autistiska barn, enligt Värmlands Folkblad:

”VF har pratat med flera föräldrar till autistiska barn som inte tror att den nya lagen kommer att fungera i praktiken. Flera av dem tycker dessutom att en allt för negativ bild av särskolan har målats upp av media.

– För min son var särskolan räddningen. Det var som att komma från helvetet till himmelriket, säger en av föräldrarna och berättar att sonen, som idag är 15 år, började i särskola när han var elva.

– Vi var skeptiska till en början eftersom vi inte visste så mycket om särskolan. Men redan första dagen vi var där kände jag hur lugnt det var, att personalen förstod honom och att han kunde slappna av, säger hon.

Flera föräldrar vittnar om att deras barn mått mycket bättre efter särskoleplaceringen och menar att det skulle vara förödande om de hamnade i vanlig klass eller tvingades följa grundskolans kursplan.”(VF, den 19 mars 2011)

Ja, det är sannerligen inte lätt det här, men man bör nog inte ha alltför många elever med väldigt olika former av funktionsnedsättning i särskolan. Det blir säkert inte riktigt hanterbart för personalen utan kan bli övermäktigt, tror jag.

Läs hela artikeln: Klicka här!

 

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på mars 20, 2011 i Skolan