RSS

Månadsarkiv: juli 2009

Skolornas ständiga indirekta förakt för dysfunktioner

scornfulphDetta är den senaste i en lång rad exempel på att elever med dysfunktioner föraktas i skolverksamheten, utom när skolan kan få extra statsbidrag:

Skolan i Karesuando har inte uppfyllt kravet på elevens rätt till särskilt stöd. Det anser skolinspektionen som nu riktar kritik mot skolan.

Eleven hade tal- och lässvårigheter och föräldrarna misstänkte att det kunde bero på dyslexi. Men när de bad om extra stöd lyssnade inte skolan. Detta var när eleven gick i fjärde klass.

Under åren som följde fortsatte föräldrarna att begära extra stöd för eleven, men de tyckte inte att skolan lyssnade. I årskurs nio stod det klart att eleven inte skulle kunna få betyg i alla ämnen. Då anmälde föräldrarna skolan till skolinspektionen.” ( Norrbottenskuriren)

När skall riksdag och regering vakna? Detta är ju en hopplös situation eftersom skolorna kan fortsätta med sitt ointresse och förakt utan att något radikalt sker och då kan skolorna också fortsätta att kränka fler och fler elever på det här sättet.

Visserligen har Jan Björklund aviserat att skolinspektionen skall få mer muskler och kunna bötfälla och stänga skolor. Men gör det NU! Föräldrar till de här lidande barnen har fått mer än nog!

Inom parentes sagt, märker jag verkligen föraktet när jag arbetar med Dyslexia nätupplaga i mejl och brev som redaktionen får från vissa skolor och kommuner  i landet. Det är en minoritet av skolor och kommuner som uppvisar detta tråkiga beteende men tyvärr är de alltför många ändå.

 
 

Skollärare Nils-Arne är en klok man

teacher3phI en insändare i Norra Skåne igår skriver skollärare Nils-Arne Petersson:

”Ge barnen tid att utvecklas i sin egen takt. Ge oss tid att arbeta med barnens sociala mognad. Ge oss tid att göra barnen trygga i skolan. Ge oss tid att höja alla barns självförtroende. Ge oss ännu mer tid att arbeta med barn med läs- och skrivsvårigheter. Ge oss mer tid att arbeta med barnen istället för nationella prov och skriftliga omdömen. Ge mig och mina medarbetare i förskolan och skolan arbetsro. Respektera alla oss som arbetar med barn: Höj gärna vår status, det behövs.”

Petersson är en mycket klok man, tycker jag. Vad tycker du? Läs insändaren och kommentera sedan gärna här på min blogg. Alla inlägg är alltid lika välkomna eftersom vi behöver en intensiv debatt på skolområdet och inte den tystnad som tyvärr råder just nu.

Insändaren: Klicka här!

 

Kungen har rätt, men förstår han vad det innebär?

TV ShowphI gårdagens Aftonblad refereras en intervju i GP där kungen kritiserar de s k dokusåporna:

”– Jag blir så irriterad. Allt går ut på att man skall knäcka den andre. Så skall det inte vara i samhället. Samhället bygger ju på att man skall hjälpa varandra och att den svage skall hjälpas och tas om hand, säger han till Göteborgs-Posten.

Och tycker att tv-programmen är ’fullständigt vansinnigt obegripliga’ .”

Artikeln: Klicka här!

Kungen har alldeles rätt i att det är ett enormt människoförakt som dessa TV-serier sprider. Men är han medveten om vilka konsekvenser och vilken spridning detta förakt fått?  Är allmänheten medveten om det?

Det jag främst tänker på är att denna hemska människosyn också är förhärskande på våra skolor. Både lärare och elever kan sägas t ex ”sitta löst”.  Och ingen är unik i skolverkligheten utan alla kan enkelt bytas ut. Den man inte gillar riktigt mobbar man sönder och samman utan att ta fasta på var och ens unika kvaliteter. Detta kan nog vara bra och enkelt för skolledningarna på kort sikt men är självfallet förödande på något längre sikt.

Tre konsekvenser av detta som bör nämnas i sammanhanget:

1. Sydsvenskan presenterade Malmö stads enkät som gymnasieelever årskurs två genomfört:

Andelen svar med mycket bra-ganska bra på frågan Hur trivs du på din skola?

Bäst: Malmö Borgarskola: 97 %.

Sämsta: Universitetsholmens gymnasium(UH) och Rönnens gymnasium(RG)88 resp 81 %.

Och jag vet att de högsta rektorerna på UH och RG har just den människosyn som beskrivs ovan. (Inom Malmö finns nämligen samordnade rektorer som är över de andra rektorerna på skolan, det som förr var rektorer respektive biträdande rektorer, studierektorer ännu längre tillbaka. I andra kommuner kallas väl dessa överrektorer gymnasiechef eller dylikt.)

” Totalt tillfrågades 3 467 elever och 2 513, drygt 72 procent, valde att svara på enkäten.”( SDS)

Artikeln: Klicka här!

2. Jamie Oliver blir hånad för sin dyslexi på Tvitter, vilket visar att det är ett internationellt fenomen att gärna förakta sin nästa.

Artikeln: Klicka här!

3. Många utbildade lärare arbetar inte längre som lärare , antagligen p g a det försämrade arbetsklimatet för skolpersonal. En del utbildar sig men börjar aldrig arbeta inom yrket. Lena är en av dessa:

” Lena Bergdahl har pluggat till låg- och mellanstadielärare med inriktning specialpedagogik, men den senaste tidens varsel har fått henne att tänka i nya banor.

– Jag vill inte sitta och bli utringd på jobb samma morgon, eller deppa över att arbetsmarknaden ser ut som den gör. Det är jag för gammal för. I stället valde jag att satsa på idén med ett hundcafé.”

Artikeln: Klicka här!

Har jag rätt eller fel, kära bloggläsare, när jag säger: Det ökade människoföraktet har sitt ursprung delvis i TV-serier som Robinson och får konsekvenser för hur människor behandlas i skolans värld, vilket i ett senare skede får som följd för oss alla, bekymmer i form av kriminalitet och psykisk ohälsa.Kostsamt för samhället. Har vi råd med det?

 

Stavningstävling sänder helt fel signaler till språkbrukarna!

spellingcampIdag fick redaktionen ett pressmeddelande från Natur & Kultur som tillsammans med TV4 skall anordna en stavningstävling enligt amerikanskt mönster. De motiverar detta bland annat så här:

”Syftet med tävlingen är att främja kunskaperna och intresset för språk hos unga. Att kunna stava är inte i första hand att minnas hur ord ser ut i skrift. Det kräver framför allt att man har förståelse för hur vårt språk är uppbyggt. Stavningsutvecklingen är därför en spännande upptäcktsfärd i språket och går hand i hand med läsutvecklingen.”

Så kan man uttala sig om inte vet något alls om hur språket fungerar. Det är dock förödande för alla språkbrukare att hävda att stavning(vetskap om hur språket är uppbyggt(?)) är det mest väsentliga och primära för att främja läs- och skrivutveckling.

Det sänder helt fel signaler till språkbrukare som har bekymmer med skriften. Signalerna säger nämligen att om du inte behärskar stavningssystemet eller om du inte vet hur språksystemet är uppbyggt, har du också svårt att läsa på en godtagbar nivå, vilket inte är sant. Att de goda läsarna skulle ha en djupare förståelse för hur språket är uppbyggt är en myt, lanserad av ingen mindre än Ingvar Lundberg.

Dessutom uppmanar det språkbrukare att fokusera på ordnivå och därmed låsa läs- och skrivförmåga när de mer bör ha koncentrationen på högre lingvistiska nivåer.

Nej, fräls oss från alla dessa amatörer på det lingvistiska området; professorer i andra ämnen, lektörer på våra bokförlag etc etc!

 
1 kommentar

Publicerat av på juli 3, 2009 i Dyslexi, Makthavare

 

Språklagen för ”alla” är här

laphw

Nu den 1 juli 2009 har vi en ny språklag och regeringen beskriver nyttan med denna bland annat så här:

”Allas rätt till språk och att samhället har ett gemensamt språk som alla kan förstå och använda är ytterst en fråga om demokrati.”

( Ur Sammanfattning av regeringens  proposition 2008/09:153 Språk för alla)

Men ingenstans kan man finna i lagen att alla har rätt att lära sig läsa och skriva på en godtagbar nivå i skolan. Inget händer nämligen om eleverna inte lär sig den viktiga basfärdigheten att kunna läsa och ingen talar om att det finns elever som lämnar skolan utan att kunna just tillägna sig en text –  läsa. De som inte kan läsa finns nämligen även i Sverige och det är ett enormt svek av vuxenvärlden att låta dessa ungdomar gå ut i livet utan att kunna , som man säger med anledning av den nu aktuella språklagen, delta på lika villkor i samhällslivet när de inte ens behärska den mest basala färdigheten, läsförmågan.

Ännu en tandlös och tämligen värdelös lag, som inte hjälper någon?