RSS

Månadsarkiv: september 2008

”Elitskola” med vettigt resonemang kring skolan

Det var med viss skepsis jag läste Franska skolans debattinlägg på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet. Men jag blev positivt överraskad och hoppas att många kommunala skolor lyssnar på vad Eva Näslund, Johan Stenberg, och Camilla Wagner, säger om dagens skolverksamhet.

Följande råd och riktlinje för alla skolor anser jag vara ett måste:

“Det finns idag en tendens att fokusera för mycket på barns och ungdomars rättigheter. En vanlig missuppfattning är att man till exempel har rätt till ett visst betyg utan skyldighet att prestera vad som krävs.

Utan ansvar uppfostrar vi barn som vid motgångar blir offer utan förmåga att ta makten över sitt liv och sin framgång.

Ungdomsåren är av naturen de år då vi är som mest egoistiska. Därför måste vi vuxna vara goda förebilder när det gäller att visa respekt och medkänsla.”

Sanningen är ju att den statistik som visas upp av Skolverket, baseras på godkända betyg men att det inte alltid är så att de godkända betygen motsvaras av reella kunskaper hos eleverna. Det är nämligen mycket vanligt i kommunala skolor att eleverna slarvar under nästa hela läsåret och vaknar två/tre månader före sommarlovet och kräver att få olika former av uppgifter för att få godkänt i sina ämnen. Att en sådan ytlig och snabb inlärning inte leder till gedigna och välinternaliserade kunskaper behöver jag väl inte nämna.

Inte minst är råden ovan viktigt för elever med olika former av dysfunktioner. De är inte hjälpta senare i livet av s k snällbetyg(att man får godkänt eftersom man alltid varit närvarande även om man inte har nått upp till rätt nivå för betyget) utan de är endast hjälpta när de verkligen lärt sig något i skolan och kan vara stolta över det.

Alla elever har rätt att få det betyg de förtjänar och inget annat!

Läs artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på september 30, 2008 i Skolan, Utbildning

 

Ha inte alltför stort förtroende för experterna utan tänk lite själva!

Det är ju så att jag bestämt att inte längre lägga mig i de kommentarer som kommer i den här bloggen. 

Men flera har frågat det som ”Lena” nu frågar om i sin kommentar och jag skall därför svara på detta. Hon skriver nämligen:

”Självklart borde det vara ett mål att alla ska kunna läsa på acceptabel nivå.

Men är du säker på att:
1, alla har förmågan att någonsin lära sig det
2, alla har tid till den träning som skulle behövas för att kunna läsa på acceptabel nivå
3, alla har den viljestyrka som krävs för att ta tag i något som under hela livet har varit jobbigt”

Ja, jag är alldeles säker på att alla kan lära sig läsa på ett sådant sätt att han eller hon kan ta till sig den information som denne behöver.  Det handlar väl om att tolka texter på en likadan nivå som de flesta andra och det kan alla lära sig.

Det är också min bestämda uppfattning, efter att ha studerat detta i cirka arton år, att de s k kompensatoriska hjälpmedlen och andra dylika ting, stjälper mer än de hjälper och förhindrar att den med t ex dyslexi lär sig läsa på ett godtagbart sätt för individen själv. De som tillhandahåller hjälpmedlen, förlag eller olika sorters s k kunskapscentra, är  ju inte särskilt intresserade av att de som har de här problemen lär sig läsa eftersom då försvinner ju deras jobb, vilket säkerligen är ett gigantiskt problem som få vill tala om.

Sedan skriver Lena, vilket är mycket vanligt:

”Visst vill vi att alla ska kunna gå, men ska vi därför ta bort alla rulllstolar?”

Att jämföra dysfunktioner som dyslexi med fysiska dysfunktioner är tämligen oförskämt. Den med fysisk dysfunktion, som förlamning, kan ofta aldrig någonsin komma ur sitt handikapp, men det menar jag bestämt att den med dyslexi kan.

Så: Ha inte alltför stort förtroende för experterna utan tänk lite själva! Vad är rimligt?

I kommande Dyslexia nätupplaga 6/2008 kommer vi att ta upp en aspekt av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi där skolan tagit aktiv del i att skapa dysfunktionerna. Läs Dyslexia nätupplaga! Klicka här för en prenumeration!

 
1 kommentar

Publicerat av på september 29, 2008 i Dyslexi, Forskning, Mina svar, Uncategorized

 

Hårdare tag emot dåliga och ej fungerande skolor, men vad är egentligen en dålig skola?

Vi får en ny skolmyndighet den 1 oktober, Skolinspektionen. Denna myndighets generaldirektör visar musklerna i dagens DN, på debattsidan. Det kan bli aktuellt med böter för en ej fungerande skola:

“Hur långt ska vi då gå i vår tillsyn och granskning? Jag menar att i Skolinspektionens uppdrag ligger att arbeta för att de brister som uppdagas ska åtgärdas. Det kan handla om att inte släppa taget om den huvudman eller verksamhet där allvarliga brister uppmärksammats. Inspektionen ska komma tillbaka tills bristerna är åtgärdade. Minst lika viktigt är att föra ut resultaten från inspektionen brett, i syfte att påverka andra huvudmän och skolor. Här är information och kunskapsförmedling viktiga delar.[…]

Jag är inte heller främmande för mer kraftfulla verktyg för att hävda skollagens krav. I det pågående arbetet med en ny skollag finns förslag om att införa en möjlighet att använda vite för att få skolhuvudmännen att åtgärda brister. Jag välkomnar detta för de fall där det verkligen behövs.“

Men hur ser “en skola med brister”, d v s en dålig och ej fungerande skola, ut? Det är verkligen osäkert vad den tillträdande generaldirektören, Ann-Marie Begler, menar med det. Hon skriver om styrdokument och att läraren skall ha kunskaper om ämnet och om vilka regler som gäller för just den aktuella utbildningen. Det är dock en självklarhet.

Målet är emellertid klart utstakat för Begler:

“Skolan och utbildningssystemet är av avgörande betydelse för välfärden i vårt land. Det handlar om vars och ens rätt till utbildning och utveckling utifrån sina förutsättningar och behov. Men det handlar också om att skapa en utbildningsnivå som främjar en hållbar utveckling och ekonomiska framsteg i en värld där Sveriges välstånd en gång för alla inte är givet.”

Har man inte sagt detta i alla år? Det känns som en ständig propaganda från makthavare och myndigheter om kvalitet och allas rätt till god utbildning, men en närmare precisering vad man egentligen vill förändra i skolans värld lyser med sin frånvaro, tycker jag. Vad är det exakt i dagens skola som är fel och bör förändras? Jag har ofta talat om ledningsfunktionerna, på skolorna och i förvaltningarna i regel och på många håll i landet är urusla. Tänker man då undersöka och inspektera hela skolorganisationen i fråga, från gymnasiechef till lokalvårdare?

Som alltid: Lätt att säga i teorin, svårt att göra i praktiken!

Artikeln:  Klicka här!

 
1 kommentar

Publicerat av på september 28, 2008 i Makthavare, Skolan

 

Sopor och dyslexi


Idag rapporteras från Malmö högskola något ytterst komiskt och bedrövligt på samma gång. En kvinna med grav dyslexi som studerar på högskolan får inte samla burkar på skolan och på det sättet få lite extrapengar till sin budget. Att en student rotar i soporna som en hemlös, så uppfattar man det säkert, upplevs av andra studerande och högskoleledningen som stötande.

Jag undrar: Hur hela världen tänker man på Malmö högskola, studenter och ledning?Om en student tar ett initiativ för att försörja sig, även om det är lite udda, kan väl inte vara så allvarligt att man t o m hävdar att det kan vara brottsligt eftersom soporna uppges tillhöra ”Ragnsells, som sköter sophanteringen”.

Inslaget i Sydnytt: Klicka här! 

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på september 27, 2008 i Dyslexi, Utbildning

 

Låt oss försöka undvika att ”skolepidemin” kommer hit!

Barnläkaren Lars H Gustafsson tar upp den hemska skolmassakern i dagens SDS. Hans beskrivning av gärningsmännen i den här typen av händelse stämmer inte riktigt på den unga mannen i Kauhajoki:

“Gärningsmännen är pojkar som är eller tidigare varit elever vid skolan. Samtliga har varit kända som ”speciella”, ofta ensamma och med en egen upplevelse både av att vara missförstådda och av att vara förmer än andra.”

Matti Saari var inte ensam enligt skolkamraterna. Däremot måste fokus vara på en “speciell person som känner sig missförstådd”. Där har Gustafsson en mycket viktig poäng och den här formuleringen borde all skolpersonal ta till sig:

“Viktigast är att utforma skolan så att risken för utanförskap och skolmisslyckanden minskas. Skolan måste utgå från de elever som faktiskt finns där, inte från en idealbild av hur elever borde vara.”

Den dagen alla elever blir sedda i skolan och tas på riktigt allvar av skolpersonalen, kommer antagligen det hemska fenomenet “skolmassaker” i olika grader att minskas eller försvinna. Förhoppningsvis kan det bli så att den nu aktuella typen av skolmassaker aldrig kommer hit. Ja, det känns som en skolepidemi, faktiskt.

Artikeln: Klicka här!

 
1 kommentar

Publicerat av på september 25, 2008 i Våld och oro i skolan, Vår hotfulla samtid

 

Vad är en dyslexikonsult och vad gör en sådan för nytta?

Läser i dagens DN och finner en annons på sidan tre, Kultursidan:

“Dyslexi – tidig upptäckt och framgångsrika pedagogiska åtgärder

Ewa Ahrnéll, dyslexikonsult

Onsdagen den 19 november”

Vad är en dyslexikonsult? Jag söker upp Ahrnéll på hennes hemsida. Där finner jag endast följande information om dyslexi:

“Dyslexi är ett dolt handikapp där svårigheter kan vändas till möjligheter.”

Det framgår också av Ewa Ahrnélls hemsida att hon får utfärda intyg för högskoleprovet.

Men vilka meriter har en dyslexikonsult? Jag frågade detta på en konferens för några år sedan som Svenska Dyslexiföreningen anordnade och den tillfrågade “dyslexikonsulten” sa:

“Vi har gått hos Ingvar Lundberg och lärt oss om dyslexi.”

Det verkade som att hon blev mycket irriterad över mitt illa dolda ifrågasättande.

Ja, det går snabbt att bli expert på dyslexiområdet och tjäna stora penningar.

Skall kanske ta ett snack med Lundberg och bli expert, jag också.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på september 24, 2008 i Diagnos, Dyslexi, Forskning

 

Nytt nummer strax ute!

Ni som väntar på ett nytt nummer av Dyslexia nätupplaga kan jag meddela att det är på väg i dagarna. 

Några rubriker: ”En liten bok om dyslexi”, behövs den?Kritisk analys av Martin Ingvars bok.; Riksdagen,läsning och dyslexi och Före språket:Vad lär vi oss av tjugofyra nio-månader gamla spädbarn. En mycket spännande studie!

Beställ betalversionen så kan du läsa alla artiklar: Klicka här!

Ta en kik om du inte redan vet genom att klicka på bilden nedan!

 

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på september 22, 2008 i Inför nytt nummer