RSS

Månadsarkiv: augusti 2008

Den ytliga och icke-granskande journalistiken utmärkt för icke-dyslexiforskare?

Läser Lotta Fogdes kolumn i DN, vilken var publicerad häromdagen. Hon skriver om “skandalen” kring Jan Björklund och frågar sig varför han inte blivit granskad tidigare. Och drar slutsatsen:

“Men för politiker som lär sig behärska trettiosekundersformen öppnar sig stora möjligheter. Så länge man håller sig kort och slagkraftig kan man vara hur tjatig som helst. Nästan, Bosse Ringholm lyckades mirakulöst passera även den gränsen. […]

Förutom Jan Björklund har Svenskt Näringsliv använt sig av det greppet. Ingen av dem har blivit synad. De har inte ens behövt förklara på vilket sätt de valda jämförelserna är relevanta.”

För att utvidga det ännu mer till det område som jag kan extra väl, dyslexiforskningen. Tänk om journalister orkat granska Mats Myrberg vid Stockholms universitet, som i medierna framställs som expert på dyslexi, då hade de kanske kommit på ännu en superbluff.

Och tänk om självaste Ingvar Lundbergs forskning blev hårt granskad av andra forskare och kunniga journalister. Kanske hade glorian kommit lite på sned då.

Nej, vi vill gärna att allt skall vara som det alltid varit, precis så som vi har uppfattat det från början. Särskilt om det är något eller någon vi kan beundra och se upp till.  Att se saker och ting som de verkligen är och det är i regel inte särskilt sensationellt utan i regel tämligen trist och vanligt, är något vi flyr ifrån och vill undvika. Vi vill förundras och beundra! Fest varje dag helt enkelt!

 

 

Artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på augusti 31, 2008 i Dyslexi, Forskning, Makthavare

 

Partsinlaga i den uppflammande skoldebatten i SvD

Mats Ekholm är professor i pedagogik men har också varit generaldirektör för Skolverket 1999-2003 och för Myndigheten för skolutveckling 2003 samt var generaldirektör vid utbildnings- och kulturdepartementet 2004-2005. Så han är ytterst ansvarig för den senaste tidens negativa skolutveckling, som vi kanhända endast ser i ett förstadie just nu.

I dagens Svenska Dagblad går Ekholm och hans kollega docent Hans-Åke Scherp till häftigt angrepp emot utbildningsminister Björklund:

“När man summerar läget i de mer än femton tabeller för vart och ett av dessa jämförelseområden hamnar Sverige etta, tvåa eller trea. De två områden som utbildningsministern brukar ondgöra sig mest över – de ungas kunskapsresultat i grundskolan och den situation som råder kring eleverna – faller i dessa breda jämförelser ut lite sämre.

Sverige får sammanräknat över många jämförelser en rang som placerar landet på elfte respektive sjunde plats bland de 31 länderna.[…]

Ett lämpligt sätt att åstadkomma detta är att statsministern ber Björklund att upphöra med sin högröstade och onyanserade skolpolitik baserad på tro. Björklund bör ta sin roll som regeringsmedlem på allvar och utgå från systematiskt framtagen kunskap. ”

Den statistik som åberopas ovan ligger nog några år tillbaka i tiden. Det är nämligen flera lärares erfarenhet att situationen blivit mycket värre under den senaste tiden, särskilt på de yrkesinriktade linjerna på gymnasiet. Intressant är att gymnasieskolan sällan kommer upp i sådana här sammanhang när det är just där som problemen blir särskilt tydliga och väldigt svåra att hantera.

Artikeln: Klicka här!

 
1 kommentar

Publicerat av på augusti 30, 2008 i Forskning, lärare, Makthavare, Skolan, Utbildning

 

En liten blick på min hemkommun Malmö och den erbarmliga skolpolitiken där

Malmös skolkommunalråd Agneta Eriksson (s) är emot friskolor. Det uttrycker hon i dagens Sydsvenska som ett svar på en debattartikel av MATS GERDAU . Hon skriver:

”Kommer man till Sverige och Malmö direkt in i skolan utan att behärska svenska och utan kännedom om hur skolan fungerar så är det självfallet omöjligt att prestera i nivå med elever som är uppvuxna i landet och som har svenska som modersmål. Vi satsar i Malmö stora resurser på att stödja de skolor där det finns många elever med behov av särskilt stöd.”

Ett sådant uttalande kommer från ett kommunalråd som aldrig försökt förstå de enorma problem som finns. Främst gäller detta de yrkesinriktade linjerna på gymnasiet. Och det är sannerligen inte invandrare eller elever med olika former av dysfunktioner som är det stora bekymret. Sådana i det här sammanhanget smärre problem finns på fler håll i landet än i Malmö.

Nej, problemet är att skolkommunalrådet inte förstår att skolbekymren i Malmö är strukturellt. Hela organisationen med chefer o dyl, behöver helt enkelt ses över och att man då byter ut chefer och endast tillsätter sådana vilka är kompetenta och välutbildade för uppdraget. Idag är inriktningen att ha chefer på olika nivåer som är lätthanterliga. Sedan kommer kompetens och utbildning i andra eller sista hand. Och det i en utbildningsorganisation!

I en sådan miljö kan lärarkåren anstränga sig hur mycket som helst och det blir ändå fel.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på augusti 29, 2008 i Makthavare, Skolan, Utbildning

 

”Dyslexiokunskapen ” stor bland journalister

I ett reportage om de fattiga i USA med anledning av det stundande presidentvalet, läser jag i Aftonbladet:

Trots att hon har ett intyg på att hon har gått tolv år i skolan kan hon varken läsa eller skriva. Dyslexi heter diagnosen som ingen någonsin har brytt sig om att ge henne.”

Nej, hon har inte dyslexi utan är sannolikt något så ovanligt som en analfabet i ett västerländskt land. En dyslektiker kan läsa och skriva men inte lika säkert som andra. 

Okunskapen visavi dyslexi är skrämmande stor. Det gäller inte endast journalister utan också bland lärare, men det är allvarligt när journalister inte tar reda på fakta om sådant de skriver om.

Artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på augusti 29, 2008 i Diagnos, Dyslexi

 

Danmarks skolväsen tycks ha samma problem som vi, är det en tröst?

Läser i danska Information om en ny undersökning där det visar sig att Danmark har samma skolproblem som vi:

”Et flertal på 61 procent af forældrene i en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Capacent Epinion har foretaget for Dagbladet Information, ønsker at vende tilbage til tidligere tiders holdopdeling af eleverne i centrale fag som dansk og matematik. Det sker bl.a. af frygt for, at kvaliteten af undervisningen sænkes, fordi skolen i de senere år oplever at have fået flere elever med særlige sociale og faglige behov, som forstyrrer undervisningen.”

Är det en tröst?

Artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på augusti 29, 2008 i Skolan, Utbildning

 

Lärarna försvarar sig, men ser de skolverkligheten i vitögat?

Ikväll ser jag att lärarna försvarar sig i Svenska Dagbladet efter debatten kring skolministerns tankar om skolan. En säger enligt SvD:

”– Jag tycker att eleverna är väldigt motiverade. Men alla har inte stöd hemifrån, och därför inte samma möjligheter. Skolans problem är snarare att klassamhället finns kvar. Det kanske inte en folkpartist vill se, säger Emma Magnusson, klasslärare i 4-5:an.”

Oj, oj, ser verkligen Emma Magnusson och hennes kolleger skolvardagen i vitögat?  De möjligen smärre problem som finns i skolans lägre klasser växer nämligen genom åren och blir gigantiska på gymnasienivå.

Möjligen tycker dessa lärare att det inte är så viktigt med gedigna kunskaper och det är ju inte heller dessa s k yrkesmänniskor som får ta konsekvenserna av skolans misslyckande utan det är eleverna själva och deras anhöriga.

Så länge inte ens lärarkåren ser problemen, har vi sannerligen ett bekymmer med skolan och elevernas inlärning.

Artikeln:Klicka här!

 
1 kommentar

Publicerat av på augusti 28, 2008 i lärare, Makthavare, Skolan, Skolledning

 

Man kan tvista om nyanser men huvudproblemet finns där ändå

Idag svarar programmakarna Åsa Avdic och Jalal Lalouni i SvD på den invändning som skolminister Jan Björklund gjorde igår mot radioprogrammet ”Kris i skolan”. De skriver bland annat:

”Majoriteten av de äldre eleverna har alltså lugn och ro i skolan. Ur samma del av samma rapport lyfter Björklund också citatet:

‘Av de äldre grundskoleeleverna anser en tredjedel att arbetet på nästan alla eller de flesta lektionerna kommer igång först långt efter att lektionen har börjat.’

Där slutar Björklunds citat, men meningen som följer lyder: ‘Detta skiljer sig betydligt från lärares svar, där endast en av tio har den uppfattningen.’

Återigen leder vägen från Björklunds citat inte till de entydiga slutsatser som han hävdar.”

Att skolministern försvarar sig genom att inte redovisa hela sanningen är ett urgammalt debattknep. Dock inte så hederligt.

Den fråga som emellertid måste ställas till programmakarna är ändå: Anser ni inte att det är någon allvarlig kris i skolan idag? Fråga då de universitet och högskolor som tar emot elever från de s k teoretiska programmen. Fråga de företag som tar emot elever från de yrkesinriktade programmen. Då tror jag att ni får ett entydigt svar: Elevernas kunskaper är så skrämmande låga att de får utbildas på gymnasienivå även efter gymnasiet, för att möta de krav som finns idag ute i samhället och att inte gymnasieskolan och för den delen grundskolan ges möjlighet att ge barn och ungdomar den kompetens de behöver är och förblir en skandal.

Det är ovärdigt ett rikt land som Sverige och ett oerhört slöseri på humankapital. För att inte tala om vilken chock det är för eleverna när de får uppleva att deras kunskaper inte duger. Jag har själv mött elever som jag haft, som varit skakade när det ställs inför detta faktum. De har då äntligen förstått att de krav jag ställde på dem var motiverade.

Sedan kan man tvista fram och tillbaka om olika nyanser. Huvudproblemet finns där ändå. Ungdomar går ut i vuxenlivet utan gedigen kompetens i ryggsäcken och det är vuxenvärldens fel, som nästan enbart kännetecknas av flathet och feghet inför en skränande ungdomshop som endast vill ha roligt i skolan. Studera skolgårdarna under de varmare perioderna och ni skulle kunna tro att de var på semester.

Artikeln: Klicka här!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på augusti 28, 2008 i lärare, Makthavare, Skolan